Forord til nyhedsbrev

I denne uge har startskuddet lydt for Sund By Netværkets store projekt i 2013. Der er knap 90 innovationsagenter in spe tilmeldt i 38 projekter fra 30 kommuner. 22 kommuner er netværkskommuner, otte er ikke-medlemmer, og det er første gang netværket afholder en så stor aktivitet for også ikke-medlemmer. Det var et krav fra Sundhedsministeriet, og egt. en kærkommen lejlighed til at (be)vise overfor ikke-medlemmer, at fællesskabet i Sund By Netværket har en værdi. Vi håber I (for)bliver interesserede, og I er i så fald velkommen til at søge om optagelse. Projektet tager afsæt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker i kombination med et stærkt fokus på sundhed på tværs. Læs mere om netværkets workshop og action learning projekt.
 
Et andet aktuelt nationalt tiltag indenfor forebyggelse er Sundhedsministeriets oprettelse af Center for forebyggelse i praksis (CFP), som har til opgave at hjælpe kommunerne med at implementere forebyggelsespakkerne. Centeret bor i KL-Huset og har Tine Curtis som leder (http://www.kl.dk/Aktuelle-temaer/Center-for-Forebyggelse-i-Praksis/). Ministeren har inviteret Sund By Netværket med i centrets styregruppe, – en opgave vi naturligvis har takket ja til, og som formand Peter Vilstrup varetager på netværkets vegne. Netværkets sekretariat og centrets ansatte mødes desuden hver 14. dag, hvor konkrete opgaver og udfordringer drøftes til gensidig inspiration og samarbejde. Vi hilser centret velkomment, og ser frem til, at den tre-årige indsats kommer danskerne til gavn i form af fokuserede kommunale tiltag og services. Det er centrets kerneopgave at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, hvorimod det er Sund By Netværkets kernekompetence og fokus at implementere WHOs brede sundhedsperspektiv i alle politikker: Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom. Centrets ansatte leverer faglig rådgivning ift. forebyggelsesindsatser i pakkerne. I Sund By Netværket netværker medlemmerne i forskellige fora om praksis, metoder og vidensdeling samt får national og international inspiration fra de europæiske netværk, traditioner og tilgange. Sundhed på tværs, lighed i sundhed samt de sociale determinanter er drivkraften og samlingskraften for medlemmerne i Sund By Netværkets.
 
For at sikre den bedste koordinering mellem centrets og netværkets aktiviteter aftaler vi løbende, hvem gør hvad og henviser til hinanden. Vi deltager også som observatører i et vis omfang i hinandens aktiviteter. Det vigtige er, at de kommende tre år forhåbentlig vil bære synligt præg af den øgede indsats for forebyggelsen i Danmark, hvilket der i høj grad er brug for. Vi glæder os i hvert fald over centret oprettelse og ønsker dem held og lykke med opgaverne.

Vi håber vi ses på Sund By Netværksdage d. 2.-3. maj i København.
 
Venlige hilsner Peter Holm Vilstrup (formand) & Ingunn S. Jacobsen (næstformand)