Gratis temadag om sundhedsfremme

I forbindelse med udviklingsprojektet Sundhedskonsekvensvurdering (SKV) i danske kommuner og regioner, tilbyder Sund By Netværket i hele april måned alle medlemmer at deltage i en gratis temadag, hvor deltagerne klædes på til at arbejde med forebyggelse og sundhedsfremme som en del af udviklingen af projekter og lokal- og kommunalplaner. – Eller bestille et gratis motivationsoplæg, der inspirerer kommunale ledere og medarbejdere til at tænke sundhed ind i den kommunale planlægning på det tekniske område.

Temadagen er rettet mod ledere og medarbejdere, der arbejder med planlægning og udvikling og gennemførelse af projekter på det tekniske område. Dagen er praktisk orienteret med fokus på værktøjer og eksempler på det, der virker.

Motivationsoplægget er rettet mod chefer, ledere og medarbejdere, som har interesse i at integrere sundhed i den kommunale planlægning på – eller i samarbejde med – det tekniske område.

Hvis du er interesseret, så kontakt projektkonsulent v/Syddansk Universitet, Mette Winge Jakobsen direkte på mwjakobsen@health.sdu.dk eller 65 50 42 00, så aftaler vi tid og sted.

 


Læs mere