Health 2020 på dansk

 

De seneste år har WHO arbejdet intenst på at formulere ”Health 2020”. Health 2020 er en langsigtet strategi for Europas folkesundhedsarbejde, som regeringer i de 53 stater i den europæiske region har underskrevet. En plan for folkesundheden, eller en fælles europæisk politisk ramme på tværs af regeringer og samfund, med mål om at styrke borgernes sundhed og velvære. Health 2020 blev underskrevet af alle (sundheds)ministre fra de 53 lande på Malta i september 2012. Herefter blev den lanceret i en kort politisk version og i en længere version med baggrundsmateriale, evidens og dokumentation for planens fokusområder.

Læs den danske oversættelse af Health 2020 (den korte version)

Her på siden kan du læse mere om:

  • Hvad er Health 2020
  • Tankegangen bag “Health in all policies”
  • Links til den korte og lange version

Hvad er Health 2020
Ét er politik og noget andet er virkelighed. Så hvilken rolle kommer Health 2020 til at spille for medlemmer af det danske Sund By Netværk – medarbejdere, der arbejder for at fremme det lokale folkesundhedsarbejde – og hvilken rolle får planen for det danske Sund By Netværk?

I Health 2020 formuleres fire politiske prioriteringsområder:

  1. Investering i sundhed gennem hele livet, at gøre befolkningen i stand til at tage vare på eget liv og træffe velovervejede valg til gavn for borgerens sundhed
  2. Fokus på de største folkesundhedsudfordringer
  3. Styrke et sundhedssystem, hvor borgeren er i centrum, og hvor der både er et stærkt og effektivt alarmberedskab og kapaciteter indenfor folkesundhed generelt
  4. Sikre bæredygtige byer og støttende miljøer.

Målet med at investere i sundhed hele livet er at øge den forventede gennemsnitslevealder. Dette vil dels give en økonomisk gevinst for samfundet, men i høj grad også en social og individuel gevinst for borgeren. Ved at involvere befolkningen og give dem kompetencer til at tage vare på eget liv (empowerment), opnår de ejerskab til deres egen livsstil og sundhed.

I forhold til at have fokus på de største sundhedsudfordringer er formålet, at hvert land kan have eget fokus på landets eller regionens største folkesundhedsudfordringer. Dette for at sikre, vedligeholde eller opbygge et overblik over sundhedsudfordringerne, og via et overvågningssystem give informationer om spredning og synliggøre trusler ift. både smitsomme og ikke-smitsomme sygdomme.

Ved at have politisk fokus på at sikre et stærkt sundhedssystem, sættes der mål om, at behandling skal være af højeste kvalitet, evidensbaseret, økonomisk overkommelig og være egnet til formålet. Det kan lyde banalt i dansk kontekst, men som beskrevet skal Health 2020 favne 53 lande, hvorfor nogle af indsatsområderne kan vægtes mere eller mindre i de forskellige lande.

I forhold til at sikre bæredygtige byer, opfordres der i Health 2020 til, at inddrage såvel børn, unge, voksne og ældre i dette arbejde med at skabe byer, der er gode at leve og være sammen i. Der skal tænkes i nye løsninger som fx teknologi, arbejdsformer, energi og urbanisering. Herigennem skal lokalbefolkningen opnå ejerskab til deres sundhed og i højere grad tage ansvar.

Fra de brede politiske formuleringer til konkrete lokale handlinger, kan der for nogle være længere end for andre. Men et er sikkert, at det er i det lokale arbejde i kommunerne og regionerne, at målene realiseres. Sund By Netværket vil som del af WHOs Healthy Cities Network støtte op omkring Health 2020. Fase VI, som netværket skal akkrediteres til i 2013, vil tage afsæt i principperne bag Health 2020.

Samarbejde
Tankegangen bag Health 2020 er grundlæggende, at sundhedsopgaven skal løftes i fællesskab. Sundhed skal være et fælles ansvar, og WHO kalder det ”Health in all policies” som beskriver, at alle politikområder skal overveje, hvordan deres opgaver har betydning for folkesundheden. Det skal tydeliggøres overfor alle sektorer, at hvis vi vil flytte folkesundheden i en positiv retning på tværs af national- og lokalpolitikere og på tværs af landene, er vi nødt til at stå sammen og tage fælles ansvar. Ikke bare sundhedspersonalet, men i alle andre sektorer.

Men ikke nok med, at den offentlige sektor i form af lands- og lokalpolitikere, regioner og kommuner skal tage fælles ansvar – dette gælder også for den private sektor, det akademiske niveau, lokalsamfundet og dig selv! Målene i Health 2020 kan kun opnås ved en kombination af, at man både individuelt og kollektivt tager ansvar.

WHO’s vision for Health 2020 er, at alle har mulighed for at opnå sit fulde sundhedspotentiale og velvære – dels i eget land, men også på tværs af Europa. Med andre ord har WHO fortsat fokus på lighed i sundhed.

En kort en lang…
Den korte version af Health 2020 giver en overskuelig forklaring på de fire politiske prioriteringsområder, som uddybes yderligere med baggrundsdokumentation i den lange version. Den korte version ”Health 2020 – A European policy framework supporting health and wellbeing across government and society” er målrettet såvel nationale som regionale og lokale politikere og embedsmænd, der udformer politiker på tværs af Europa. Den lange version ”Health 2020 Policy framework and strategy” er målrettet folkesundheds­medarbejdere til mere lokalt brug i arbejdet med at planlægge indsatser og fastsætte rammerne. WHO har desuden lovet at udgive en superkort version – den lader stadig vente på sig.

 

Læs mere hos WHO om Health 2020 (på engelsk)