Hilsen fra formanden

Der er sket en hel del i netværket den seneste tid. Et af de helt store kvantespring er, at vi har fået penge til vores projekt "Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud". For mig er lighed i sundhed den største og vigtigste udfordring i sundhedsarbejdet, og derfor er jeg også særlig begejstret for det projekt. Vi har også fået midler til at fortsætte vores projekt med "fællesskabsagenterne". Et projekt der allerede har vist, at samskabelse mellem kommune og borgere kan føre til nye spændende indsatser, der skaber trivsel og livsglæde i lokalmiljøerne. Projektet har været refereret i diverse medier og er repræsenteret til Mandag Morgens "Velfærdens Innovationsdag" i næste uge.

Jeg er også glad for, at vi har fået hul igennem til Nick Hækkerup. Vores bilaterale møde, såvel som vores deltagelse i dialogmødet, lover godt for et fremtidigt samarbejde, og ikke mindst for at Sund By Netværket kan få mere indflydelse på implementeringen af regeringens sundshedsstrategi. Det er ingen hemmelighed, at jeg gerne så, at regeringen lagde større vægt på sundhedsfremme og forebyggelsen, og det benyttede jeg snakken med ministeren til at understrege. Samtidig fik vi vist ministeren mange gode eksempler på forebyggelse og lighed i sundhed fra medlemskommunerne.

Gitte (sekretariatschefen) og jeg har taget hul på en rundtur til kommunerne; til både medlemskommunerne, for at tale med dem om forventninger til netværket, og til potentielle medlemskommuner for at fortælle dem om fordelene ved et medlemskab. Vi vil gerne have flere kommuner med. Medlemstallet har været stabilt de senere år, men jo flere vi er, jo flere aktiviteter kan vi løfte og jo stærkere står vi, når vi fx skal gøre vores indflydelse gældende overfor beslutningstagere.

Jeg håber, vi ses til SBN-dagene i Horsens Statsfængsel.

Med venlig hilsen Otto Ohrt


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54