Høringssvar fra Sund By Netværket

Høringssvar fra Sund By Netværket

Vedr. udkast til bekendtgørelser – udmøntning af forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love.

Sund By Netværket har gennem sin tobakstemagruppe, som består af 57 faste medlemmer, der arbejder med tobaksforebyggelse i danske kommuner, kigget på bekendtgørelserne. Sund By Netværket har på den baggrund følgende bemærkninger:

Ros og opbakning fra Sund By Netværket
Sund By Netværket bakker overordnet set op om:

Bekendtgørelserne ses som et skridt i den rigtige retning ift. konkrete handlinger mod udmøntningen af den nationale handleplan mod børn og unges rygning. Sund By Netværket er positive over for udkast til bekendtgørelserne, og vurderer disse bekendtgørelser, som afgørende i forhold til den forebyggelsesdagsorden, der også er til stede i den kommunale opgaveportefølje.

Netop denne forebyggelsesdagsorden på tobaksområdet vinder større og større indpas rundt om i de danske kommuner, i kraft af Kræftens Bekæmpelses koncept ”X:IT”. Redskaberne og metoderne i X:IT er evidensbaserede og flerstrengede, og har fokus på flere af de faktorer, der er udslagsgivende for en rygekarriere for et ungt menneske – lovgivning skal regulere de resterende faktorer. Såfremt forebyggelsen i kommunerne for alvor skal have en effekt, og skal vi lukke for tilstrømningen af nye rygere, så er det essentielt med stramninger omkring de alternative tobaksprodukter og -surrogater, der uddanner unge mennesker til rygere, hurtigere end kommunerne kan afvænne dem.

Kommentarer til ”Udkast til bekendtgørelse om forbud mod synlig anbringelse og fremvisning m.v. af tobaksvarer, tobakssurrogater og urtebaserede rygeprodukter”

 

 

 

 

Kommentarer til ”Udkast til bekendtgørelse om forbud mod reklame, synlig anbringelse og fremvisning m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere med og uden nikotin”
Sund By Netværket bakker op om alle forslag i denne bekendtgørelse, og henviser desuden til ”Øvrige kommentarer”.

Kommentarer til ”Udkast til bekendtgørelse om mærkning og emballage på tobakssurrogater”
Sund By Netværket bakker op om alle forslag i denne bekendtgørelse.

Øvrige kommentarer:
Sund By Netværket kunne ønske sig, at problemstillingen omkring ’product placement’ af tobaksvarer, tobakssurrogater og e-cigaretter i film, videoer og andre optrædener, der henvender sig til unge mennesker under 18 år, omfattes af lovgivningen.
Sund By Netværket så desuden gerne et endnu stærkere forbud og tydeligere håndhævelse af forbuddet mod fremstilling – med henblik på salg eller uddeling til enkeltpersoner – af enkeltstykpakninger og vareprøver af tobaksvarer, tobakssurrogater, e-cigaretter og lignende produkter.
Slutteligt stiller Sund By Netværket sig undrende over for, at der intet er nævnt om håndhævelse af bekendtgørelserne, og vi kan være bekymrede for, om de nødvendige ressourcer til håndhævelsen er til stede hos de nødvendige instanser.

 

På vegne af Sund By Netværket
Otto Ohrt
Bestyrelsesformand


Læs mere