“Hvorfor er alle kommuner ikke medlemmer af Sund By Netværket?” Flemming Møller Mortensen (S) medlem af regeringens Sundheds- og Ældreudvalg

En kuffert fyldt med nye mulige partnerskaber, glade medlemmer og en aktiv bestyrelse. Dét er blot nogle af de udbytter, Sund By Netværket har med hjem fra dette års Folkemøde.

Momentum for Sund By Netværket på Folkemødet

Sund By Netværket oplevede til dette års Folkemøde på Bornholm en stor interesse for sundhedsfremme- og forebyggelsesdagsordenen. Aldrig er vi blevet efterspurgt, og inviteret med til så mange forskellige debatter på folkesundhedsområdet, som i år.

Der tegnede sig et tydeligt billede af, at Sund By Netværkets stemme er betydningsfuld i debatten omkring danskernes sundhed, og vi oplevede en stor anerkendelse for netop dét arbejde, som er Sund By Netværkets fundament: nemlig vidensdeling og generering af ny viden på tværs af kommunerne i temagrupperne.

billede 2

billede 3

Sund By Netværkets medlemmer

Fredag inviterede vi – traditionen tro – vores medlemmer på en éndagstur til Bornholm med afgang fra København. Turen havde til formål at inspirere til faglig debat og gav samtidig anledning til masser af netværk og synliggørelse af netværket.

“Det er helt oplagt, at vi i netværket bruger denne mulighed for at tage sammen til Folkemøde. Jeg fik talt en del med gode kollegaer fra Køge og andre kommuner, og Folkemødet 2018 var igen i år et overflødighedshorn af spændende oplæg om forebyggelse og udviklingen på sundhedsområdet. Derudover svirrede det med bud på, hvad regeringen har i støbeskeen for en kommende sundhedsreform” udtaler Steen Rank Petersen, sundhedschef i Gladsaxe Kommune.

Fællesskaber, samskabelse og dokumentation

Omdrejningspunktet for de debatter Sund By Netværket deltog i var fællesskaber, samskabelse og dokumentation.

I Sund By Netværket tror vi på, at relationer og fællesskaber er nøglen til at løse nutidens helt store sundhedsudfordring: ulighed i sundhed.

Et vigtigt skridt er, for alvor at erkende, at kommunen ikke alene kan løfte udfordringen. At løsningen på den enorme sundhedsmæssige udfordring med ulighed i sundhed skal findes ved at lytte til- og skabe sammen med borgeren og civilsamfundet” siger Otto Ohrt, formand for Sund By Netværkets bestyrelse, og fortsætter: “Og så skal kommunerne blive bedre til at dokumentere det gode arbejde, de allerede gør for folkesundheden. I dag er der større efterspørgsel på at vide, hvad der virker, i hvilken kontekst – og for hvem. Effekt af indsatser kan bruges som argumentation i sundhedsfremme- og forebyggelsesarbejdet mhp. tilførsel af midler til området. Investeringsmodeller er efterspurgte og flere kommuner arbejder med businesscases, der skal vise potentialet i forebyggelsesopgaven.”

På Folkemødet mødte vi mange foreninger og organisationer, som brænder for at finde løsninger sammen med borgerne og kommunen. Blandt andet DGI, Jordemoderforeningen, Regionskontoret i EU, Metropol, VIA University College og 3F. Dem ser vi, i Sund By Netværket, frem til at samarbejde yderligere med i de kommende år.


Læs mere


kontakt

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49