Illustrationer til dialog med unge om tobak

I mange kommuner er både folkeskoler og ungdomsuddannelser i gang med at skulle implementere røg- og tobaksfri skoletid. Der opleves i kommunerne en efterspørgsel fra skolerne både i forhold til at hjælpe de unge med at blive tobaksfri, men også i forhold til at hjælpe unge med at komme igennem en tobaksfri skoledag.

Sund By Netværket har i samarbejde med de fire sønderjyske kommuner Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune og Tønder Kommune udarbejdet 23 illustrationer, der kan bruges af alle landets kommuner, ungdomsuddannelser, grundskoler, efterskoler og andre i forhold til at styrke det tobaksforebyggende arbejde blandt unge. Illustrationerne kan ligeledes bruges i forløb med unge, der ønsker hjælp til at komme ud af deres nikotinafhængighed.

Der findes allerede en del materiale målrettet unge, men fælles er, at det primært har fokus på cigaretterne alene. Det har derfor været et ønske at udvikle illustrationer der sammen med cigaretterne viser andre nikotinholdige produkter som snus, e-cigaretter og vandpibe.

Illustrationerne er tænkt til at kunne lægge op til samtaler med de unge om tobaksbrug, vaneændring og stop. De tager udgangspunkt i de unges liv, hverdagssituationer og dilemmaer. Illustrationerne kan bruges til powerpoint, samtaleark, plakater, postkort og lign. og er tænkt som et supplement til de allerede eksisterende tobaksmaterialer.

Til arbejdet med at udvikle illustrationerne har der i juni 2020 været sendt et spørgeskema ud til medlemskommuner i Sund By Netværkets tobakstemagruppe. Svarene herfra er blevet bearbejdet på en workshop d. 27. august 2020, hvor Sund By netværket, Kræftens Bekæmpelse og de fire sønderjyske kommuner var repræsenteret. Materialet fra workshoppen blev herefter sendt til illustrator Valdefar.dk der har forvandlet tanker, gode idéer og input til konkrete illustrationer.

Tak til Kræftens Bekæmpelse for gode input i processen.

Det er vores håb at materialet kan styrke det tobaksforebyggende arbejde blandt unge i hele Danmark – så vi sammen kan skabe en Røgfri Fremtid.

Sund By Netværket, Sønderborg Kommune, Aabenraa Kommune, Haderslev Kommune, Tønder Kommune.

Nedenfor kan du downloade hver enkelt illustration som PDF-fil. Hvis du har behov for illustrationerne i JPG eller PNF format kan du skrive til post@sundbynetvaerket.dk


Drejebog med illustrationer-unge og tobak

1_hockey

2_hvad_bruger_du_penge

3_hvad_betaler_du_for

4_for_imod_tobak

5_starte_ryge

6_trappe_social_gruppe

7_nikotinmonster

8_tobaksfri_skole

9_holdud_og_holdfast

10_giv_afhaengigheden_etspark

11_gaveregn_ting

12_gift_miljoe

13_markedsforing

14_designet_til_afhaengighed

15_xhale_stop

16_tilladende_tanker

17_nu_kan_jeg_ligesa_godt

18_flok_unge_taler

19_hvad_gaar_man_glip_af

20_flertalsmisforståelser

21_give_nikotinmonstret_videre

22_mytedraeber

23_samlet


kontakt

Winnie Holm Lorenzen

Sundhedskonsulent

Organisation
Tønder Kommune

Telefon: 24 95 88 32

Rikke Ahrends

Rygestoprådgiver og tobakskoordinator

Organisation
Sønderborg Kommune

Telefon: 88727063

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49