Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Aarhus Kommunes sundhedspolitik er bygget op omkring syv satsningsområder: Lighed i sundhed gennem målrettede indsatser; øget kvalitet i den kommunale sundhedsindsats; udvikling af det nære sundhedsvæsen; bedre mulighed for fysisk aktivitet i byen og i hverdagen; ungdomsuddannelse til flere; bedre sammenhæng i sundheds-, social og beskæftigelsesindsatserne; styrket tobaksforebyggelse gennem målrettede indsatser. Under hvert satsningsområde er der konkrete mål, indikatorer og indsatser. Sundhedstilstanden i Aarhus følges med et sundhedsbarometer. Læs mere på www.sundhedstilbud.dk


Læs mere