Horsens Kommunes frivillighedspolitik 2011-2014

Horsens Kommune har i 2011 fået opdatet sin frivillighedspolitik. Frivillighed handler for Horsens Kommune overordnet om aktivt medborgerskab, hvor borgernes og foreningernes aktive involvering fremmer lokal sammenhængskraft, fællesskaber, yder et vigtigt demokratisk input som talerør for sårbare grupper og endelig ved at supplere kommunens indsats i kraft af de særlige kvaliteter og værdier som frivillige kan tilføre, f.eks. i form af medmenneskelighed. Frivillighedspolitikken har 3 fokusområder: 1) Horsens Kommune vil fortsat understøtte civilsamfundet, ikke mindst gennem Horsens Sund By (Horsens Kommune har i 26 år været medlem af WHOs Healthy Cities Network), 2) alle kommunale institutioner skal være åbne overfor inddragelse af frivillige, 3) social-økonomiske virksomheder anerkendes og støttes igennem samarbejde.

Ingunn S. Jacobsen, ssisj@horsens.dk, 76293675, Horsens Kommune