Kommunen kvitter smøgerne

sundhedsstyrelsen_skilt


Indhold

Kommunen kvitter smøgerne er et projekt, hvor formålet er at sætte fokus på markedsføring af rygestoptilbud i nye arenaer. Ved at annoncere i nye arenaer, rekruttere på nye måder og give den eksisterende annoncering et eftersyn afprøves nye metoder og indsatser, som kan hjælpe til rygestop. Det er ligeledes afgørende, at indsatserne tilpasses de lokale muligheder.

Projektet kan antage forskellige former – afhængig af, hvilke indsatser der aftales lokalt. For at markedsføring og rekruttering af rygestoptilbud til kommunens borgere kan finde sted, er det dog nødvendigt, at der er et nært samarbejde mellem følgende partnere:

Kræftens Bekæmpelse har fra april 2015 tilbudt kommunerne en gratis rådgivning i forhold til markedsføring af rygestopstilbud. Læs mere om mulighederne herfor på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside.

Projektet blev afprøvet i Køge Kommune, og i foråret 2015 startede kommunen en succesfuld rygestopmetode op – “Køge Kvitter Smøgerne”. Et lignende hold startes op i april 2016. Læs mere om erfaringerne fra Køge her.