Kunsten at leve

Personlig beretning

Læs udviklingskonsulent John Hansens (Hjørring Kommune) personlige beretning om konferencen arrangeret af bl.a. Kulturregion Østjysk Vækstbånd i samarbejde med Viborg Kommune den 17.-18. januar 2013 i Viborg.

Læs om kulturens effekt på den mentale sundhed. En sundhedsantropolog vil sige, at kultur bidrager til skabe mening og betydning i livet. Mening, betydning og sammenhæng er forudsætninger for det sunde liv. Læs om salutogenese og den israelsk-amerikanske professor i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky: Sygdom er hvordan man har det – Sundhed er hvordan man ta’r det.

Læs om musik på recept, litteratur, svenske erfaringer, dans, arkitektur, britiske erfaringer og meget mere fra konferencen Kusten af leve – kultur som sundhedsfremme.

For yderliger information kontakt:

John Hansen
Hjørring Sundhedscenter
john.hansen@hjoerring.dk
7233 5616


Læs mere