På kanten af den offentlige sektor

Læs om refleksioner, pointer, om de aktiviteter og initiativer, som beboerne i Korskærsparken og Sønderparken i Fredericia løfter i flok.
Som der står i rapporten: ”I beboerarbejdet – som drejer sig om sundhed – er udgangspunktet hverken sygdom, lidelse eller helbredelse. Udgangspunktet er det helt normale liv med helt almindelige ønsker og helt almindelig lyst til at gøre noget i fællesskab. Vi er nødt til at forstå det, og vi er nødt til at skelne mellem det og frivillighed og patientforeninger. Det kommer til kræve noget snak, for vi er ikke vant til at forstå den slags eller at skulle lave den form for skelnen.”

Susanne Vangsgaard, susanne.vangsgaard@fredericia.dk, 25349340, Fredericia Kommune


Læs mere