På vej – til et sundere dig

Evaluering af kronikerprojektet: ”På Vej – til et sundere dig”
Ringsted Kommune 2010 – 2012

I efteråret 2009 søgte og fik Ringsted Kommune midler fra SST´s kronikerpulje til at udvikle og gennemføre kronikerprojektet ”På Vej – til et sundere dig”. Projektet har kørt i årene 2010, 2011 og 2012 – og har resulteret i udviklingen, afprøvningen og evalueringen af indsatsen ”På Vej – til et sundere dig.”
Målgruppen for indsatsen er borgere 18+ med en eller flere af følgende diagnoser: KOL, hjertekarsygdom, type 2-diabetes eller muskel- og skeletsygdom.
Citater fra kursisterne: ”Jeg har lært om min egen omsorg. Før i tiden tænkte jeg, at det var min familie først. Jeg hørte ikke på mig selv, men nu kan jeg godt se, at min krop også skriger på hjælp”. ”Man kommer lidt ind under huden på sig selv og bliver mere bevidst omkring, hvad det er, man går og gør”.

Efter projektperioden:
Som beskrevet i rapporten har Ringsted Kommune med indsatsen ”På Vej – til et sundere dig” i høj grad formået at udvikle en kvalificeret indsats, der opfylder de oprindelige formål. I efteråret 2012 blev det politisk vedtaget at afsætte midler til at indsatsen kan drives, samt at kræft også bliver inkluderet i målgruppen. Som en følge af dette er 2013 hovedsageligt gået med at udvikle kræftindsatsen og tilrette ”På Vej – til et sundere dig” i forhold til de små afvigelser, vi har registeret i forhold til Regionens forløbsprogrammer på de omtalte diagnoser og at sætte indsatsen i drift. Vi har netop i august opstartet et nyt hold “På vej – til et sundere dig” med også kræftborgere tilmeldt. I ”På Vej – til et sundere dig”, er der genereret en masse erfaring, resultater og værktøjer med stor værdi for Ringsted Kommune. Resultater som er vigtige at dele med samarbejdspartnere i egen og andre kommuner, patientforeninger, praktiserende læger, politikere med flere. Derfor har Ringsted Kommune valgt at publicere erfaring, resultater og værktøjer på den kommunale hjemmeside i et ”rum”, som vil være tilgængeligt for alle.

Susanne K. Larsen, Livstilssygeplejerske Ringsted Kommune, Sundhed og frivillighed, tlf: 22762690


Læs mere