Projekt sund mand

Om forebyggende helbredsundersøgelser for midaldrende mænd i Ringkøbing-Skjern Kommune.


I et samarbejde med Region Midt tilbyder Sundhedscenter Vest, Ringkøbing-Skjern Kommune, over en treårig periode, mænd i alderen 40, 45 og 50 år et gratis helbredstjek. Selve helbredsundersøgelsen varer 45 minutter, hvor der samtidig med en afklarende samtale måles blodtryk, langtidsblodsukker og kolesterol, BMI og taljemål, lungefunktion samt kondital. Forud for selve undersøgelsen har hver borger besvaret et spørgeskema med fokus på selvvurderet helbred, alkoholforbrug samt rygevaner.

Borgeren får resultatet af undersøgelsen i en folder, og alt efter udfaldet kategoriseres borgeren og tilbydes hvis nødvendigt opfølgende tilbud hos Sundhedscenter Vest. I svære tilfælde anbefales borgeren at besøge egen læge. Dette betyder også, at projektet i denne form kræver et samarbejde med de praktiserende læger i

kommunen. Endvidere skabes der i dialog med DGI Vestjylland opfølgende motionstilbud for de borgere, som er mere motionsuvante. Tilbud der har fokus på motivation for fysisk aktivitet samt udslusning til eksisterende motionstilbud hos foreninger, idrætscentre og fitnesscentre.

Selve målgruppen er defineret på forhånd ud fra alder og køn, og mændene rekrutteres via en invitation pr. brev. Foruden dette eksponeres ”Sund Mand” via de lokale medier samt til andre arrangementer som motionsløb og virksomhedsbesøg.

Initiativet har kort fortalt til formål at forbedre sundheden og livskvaliteten hos kommunens mænd og derigennem forebygge mulige livsstilssygdomme.