Rygestopbasen

Dataindsamling til fri afbenyttelse.

Cigarette butts on the ground


Indhold

Rygestopbasen er et forskningsprojekt, som indsamler data til fri afbenyttelse af interessenter. Bispebjerg & Frederiksberg Hospital tilbyder sammen med WHO her ekstern evaluering til rygestopenheder, ligesom at databasen kan hjælpe til ønsket dokumentation. Enhederne forpligter sig til at indtaste egne data, som benyttes til nationale og regionale rapporter minimum én gang årligt. Derudover har enhederne altid adgang til egne data, ligesom indikatorrapporter kan hentes via Rygestopbasens tastselv-menu.

Fremadrettede ønsker Rygestopbasen at udarbejde temarapporter som fokusere på bestemte temaer og/eller grupperinger. Her er bl.a. unge en relevant målgruppe til fremtidige initiativer for flere rygestopenheder, både på lokalt, kommunalt og regionalt plan.

Læs mere på Rygestopbasen og nedenstående link


Læs mere


kontakt