SMS Frivillighed

Horsens Sund By har i slutningen af 2012 lanceret en webportal for sms frivillighed. Små 70 borgere har indtil videre tilmeldt sig med en gennemsnitsalder på ca. 28 år.

Som sms frivillig får man tilsendt en forespørgsel per sms om at tage en frivilligopgave på et bestemt tidspunkt. Dvs. en slags adhoc frivillig som supplement til foreningers eller kommunale institutioners ”faste frivillige”. Det kan være som indkøbsledsager for en ældre, IT vejleder for seniorer, klubfrivillig for unge, frivillig på værested for socialt udsatte, frivillig med handicappede, til events m.v. 15 foreninger og kommunale institutioner har indtil nu tilmeldt sig som ”bestillere” af sms frivillige.

Denne form for fleksibel frivillighed har vist sig at tale til den yngre gruppe af borgere, som enten er under uddannelse eller i job, borgere som gerne vil gøre en forskel for andre, men hvor tiden ikke tillader at man kan være fast frivillig, og hvor man også gerne vil prøve forskellige områder, f.eks. arbejde med ældre den ene gang og børn en anden gang.

Jesper Nielsen, ssjn@horsens.dk, 76293675, Horsens Kommune