Social ulighed i sundhed – hvad kan kommunen gøre?

Den sociale ulighed er steget gennem de sidste 20 år. Det betyder, at der findes borgere, som ikke har samme muligheder som andre for at udfolde deres livspotentiale. Det er også dyrt for samfundet og den enkelte kommune. Hvert år koster social ulighed i sundhed mange ressourcer i form af førtidspensioner, sygedagpenge, behanling samt omsorgs- og plejeydelser. Alle anbefalinger og indsatser i denne publikation tager udgangspunkt i rapporten ’Ulighed i sundhed – årsager og indsatser’ som Sundhedsstyrelsen har udgivet i 2011. Det er en omfangsrig og videnstung rapport, der analyserer de afgørende faktorer for ulighed i sundhed, og peger på hvilke indsatser, der skal til for at mindske social ulighed i sundhed. Hvis man gerne vil have dokumentationen, yderligere analyser og forklaringer om indsatserne og de bagvedliggende årsager, som beskrives i denne publikation, kan man læse hovedrapporten.

Sammen med denne rapport er udarbejdet en film, der præsenterer udfordringer og kommunernes handlemuligheder for at reducere ulighed i sundhed. Link til fim: http://www.sst.dk/Sundhed%20og%20forebyggelse/Social%20ulighed%20i%20sundhed/VideoUlighedISundhed.aspx

Link til rapport: http://www.sst.dk/publ/Publ2012/03mar/SocialUlighedSundhedKommuner.pdf

Line Raahauge Hvass

Ssundhedsstyrelsen,

Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud
T(dir): 72 22 77 45
lrm@sst.dk