SPOR18 – Vejle Kommune


Indhold

SPOR18 er et projekt i Vejle Kommune, som har til formål at forebygge og opspore, at mentale helbredsproblemer ikke udvikler sig til psykisk sygdom. Projektet tilbyder bla. anonym rådgivning og laver forebyggende arbejde på ungdomsuddannelserne. Målgruppen er primært unge over 18 år med mistrivsel og mentale helbredsproblemer, fx angst, depression, ensomhed og adfærdsforstyrrelser. Udgangspunktet for rådgivningen er at arbejde med styrker, handlemuligheder, håb og netværk. Målet er at øge den unges Sundhed, Psykiske Overskud og Robusthed. Deraf navnet SPOR18.

Læs mere i den vedhæftede casebeskrivelse.


Læs mere


kontakt

Uffe Nymark Breum

Bestyrelsesmedlem i Sund By Netværket og Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Vejle Kommune

Telefon: 30301966