SpotOn


Indhold

SpotOn er en årlig tilbagevendende temadag, som sætter fokus på unge, tobak, alkohol og andre rusmidler. Ambitionen er at “udsætte” alle unge i samme aldersgruppe for temadagens budskaber, samt skabe en dialog og opmærksomhed omkring unge, tobak, alkohol og andre rusmidler. Det skal alt sammen bidrage til et ungdomsliv med mindre tobak og færre rusmidler.

De unge skal på dagen igennem et fælles oplæg og en række workshops ud fra teori og praksis. Igennem dialog sættes der fokus på, hvad man i fællesskab kan gøre, lokalt i Odder Kommune, for at bidrage til et ungdomsliv med mindre tobak og færre rusmidler.


Læs mere


kontakt