Stjernestunder


Indhold

Stjernestunder er et projekt for udsatte børn og familier i Tønder Kommune med fokus på bl.a. læring i fællesskab, netværksdannelse familierne i mellem, opkvalificering af samarbejdet mellem personale og forældre samt musik og natur som rum for læring.

Stjernestunder blev startet som en forsøgsordning for forældre tilknyttet Kompetencecenteret i 2012 og 2013. Siden marts 2014 har det været et fast ugentligt tilbud. Deltagerne er forældre og børn (op til skolealderen). Forældrene har forskellige sociale og sundhedsmæssige problematikker udover ledighed. Deltagerne i Stjernestunder mødes en gang om ugen, hvor der laves mad sammen, spises, leges og snakkes.

Læs mere i de vedhæftede dokumenter.


Læs mere


kontakt

Ann Møller Gram

Koordinator i Sund By Netværket

Organisation
Tønder Kommune

Telefon: 74929445 / 23430256