Sundt Samspil – Aktivt medborgerskab i Hjørring Kommune

Projektets formål er at gøre en positiv forskel for mindre ressourcestærke mennesker og styrke trivsel og sundhed i Hjørring Vestby. Et centralt element i Sundt Samspil er aktivit medborgerskab, hvor borgerne inddrages i mange dele af processen såsom udvikling og planlægning. Se videoklippet her.

Mette Jakobsen, mette.jakobsen@hjoerring.dk, 4122 5609, Hjørring Kommune