Sundt Samspil i Hjørring Vestby

Cirka midtvejs i satspuljeprojektet har vi mange gode erfaringer. Blandt andet med flerfagligt samarbejde om madklub for familier i lokalområdet, samt pilotprojekt i Den Kommunale Tandpleje, hvor tilbud tilpasses familiers ønsker og udfordringer. Foruden KRAM-faktorerne har vi fokus på borgerinddragelse, sunde rammer, mental sundhed og kompetenceudvikling.  Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte projektleder Mette Jakobsen, tlf. 4122 5609, mail: mette.jakobsen@hjoerring.dk

Følger du linket, kan du læse mere om Sundt Samspil i Hjørring Vestby: http://www.sundhedscenter.hjoerring.dk/Hjoerring-Sundhedscenter/Sundt-Samspil-i-Hjoerring-Vestby.aspx