Julehilsen fra formandsskabet

Et nyt år nærmer sig, og her i december ser vi tilbage på et godt år for Sund By Netværket. Vi har som formandskab gang på gang været stolte af at repræsentere Sund By Netværket i samarbejder, på konferencer og på diverse møder. Vi modtager igen og igen anerkendelse for det arbejde for folkesundheden, vi bedriver i Sund By Netværket, og det skyldes i høj grad den imødekommenhed og faglighed, I leverer for og i Sund By Netværket – TAK for det.

Og så vil vi meget gerne byde velkommen til netværkets to nye medlemmer: Kalundborg og Lejre. Vi glæder os til at samarbejde med jer og til at møde jer på temagruppemøder og andre aktiviteter i netværket. Flere nye medlemmer er på vej, og nye spændende samarbejdsprojekter er i støbeskeen.

I år har vi igen haft en stor medlemsaktivitet med over 1.000 deltagere på 35 temagruppemøder, i fem projekter, på Sund By Netværksdagene og på den årlige Folkemøde-medlemstur. Vores aktiviteter adresserer bredt lighed i sundhed og sundhed på tværs, og vi ser en øget deltagelse blandt ansatte fra andre områder end sundhed fx fra skoleområdet, handicap- og psykiatri, beskæftigelse, genoptræning samt ældreområdet.

Vi glæder os over, at den nationale dagsorden i øjeblikket drejer sig om det, vi i Sund By Netværket tror, er helt fundamentalt for at lykkes med folkesundhedsarbejdet. Nemlig samarbejde på tværs og en fælles indsats for større lighed i sundhed. Og vi har i det forgangne år benyttet en række anledninger til at sætte ord på den opskrift, vi tror er vejen frem:

Flere af disse grundsten for et vellykket folkesundhedsarbejde præsenterede vi i efteråret også for den nye sundhedsminister. I 2020 lægger vi op til mere samarbejde med ministeren, men også med socialministeren og sundhedsordførerne for de andre partier på Christiansborg. Som garant for nyeste og bedste viden om praksisfeltet på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet, vil vi løbende byde os til, så vores viden kan sættes i spil frem mod beslutningsprocesser på sundheds- og socialområdet.

På vores vidensportal Sundeborgere.dk tilbyder vi let omsættelig viden fra praksis. Forebyggelsesindsatser på tobaksområdet er gennem 2019 blevet dokumenteret til gavn for egen og andre kommuner, der vil i gang med lignende indsatser. Tak til alle jer, der har bidraget med cases på portalen og glæd jer til 2020: Her er det vores plan at udbrede Sundeborgere.dk til nye sundhedsemner, så jeres indsatser kan dokumenteres, I kan blive inspireret og kopiere, og vi kan formidle mere viden om best practice.

I forlængelse heraf, vil vi i det nye år også arbejde med at få udviklet et praksisnært evalueringsværktøj til brug i planlægningsøjemed, når nye indsatser på folkesundhedsområdet skal igangsættes.

Nu glæder vi os til at kigge ind i det næste år, hvor et af vores fokusområder er, om vi er gode nok til at tælle det, der tæller. Og igennem 2020 varmer vi også op til Sund By Netværkets 30-års jubilæumsår i 2021.

Tak for i år – og rigtig glædelig jul og godt nyt år!

Næstformand og formand for bestyrelsen
Uffe Nymark Breum og Otto Ohrt