Kommende aktiviteter

Nov
07
tilmeldingsfrist : 06.11.2022

SUND BY LEDERNETVÆRKET 2022 (MØDE 4 AF 4)

Sted: Virtuelt på Teams

Temaet for 2022: Når vi hilser det nye år velkommen skal I samtidig byde en (ny)valgt kommunalbestyrelse velkommen. Hvilket mulighedsvindue kommer der mon i tiden efter, og hvordan sætter du strategisk folkesundheden på den politiske agenda? Dette bliver omdrejningspunktet i ledernetværket i 2022 – belyst ud fra forskellige perspektiver; fx italesættelsen af koblingen til kommunens […]


1 2 3