Kan forebyggelse betale sig?

Om forebyggelse kan betale sig…det er et tilbagevendende spørgsmål, når der prioriteres i kommunerne. Den 5. november 2013 sætter konferencen "Kan forebyggelse betale sig?" fokus på netop det spørgsmål. Tilmelding foregår via kalenderen, tilmeldingen åbner efter sommerferien, hvor det endelige program for konferencen foreligger.

I Sverige har Healthy Cities Nätverket gennem en årrække lavet et studie, der søger at forstå kompleksiteten i de mekanismer der påvirker uligheden i sundhed i udvalgte byområder. Studiet blev afsluttet i februar 2013, og erfaringerne er ved at blive samlet. Det danske Sund By Netværk inviterer den 5. november konferencen med titlen ”Kan forebyggelse betale sig?” hvor bl.a. Nationaløkonom Ingvar Nilsson, der har drevet studiet, og en svensk kommune der har været med i forløbet, inviteres. En dansk økonom sætter de svenske erfaringer ind i en dansk kontekst, og der inviteres til debat om området. Konferencen målrettes politikere, og kommunale/regionale chefer og ledere med ansvar for (sundheds)økonomien.   

Det svenske studie peger på vigtigheden i at vælge de ”rigtige” forebyggelsesinterventioner, der har den største effekt på at mindske uligheden – kom og hør hvad studiet helt konkret peger på af indsatder. Ligeledes har studiet arbejdet med at udforme en økonomisk beregning, der kan kalkulere (langtids)effekten af forebyggelsesindsatserne hvor forskellige parametre kan sættes ind i kalkylen.

En arbejdsgruppe i Sund By Netværket arbejder sammen med sekretariatet på, at tilrettelægge programmet for konferencen. Her på hjemmesiden er der en kort beskrivelse af det svenske projekt og i kalenderen åbner tilmeldingen når programmet er endeligt på plads – invitationen sendes ligeledes ud via koordinatorerne.