Konstitueret formand for Sund By Netværket

Peter Holm Vilstrup, trak sig på det ekstraordinære bestyrelsesmøde som formand som Sund By Netværket. Dette da bestyrelsen udnævnte ham som konstitueret sekretariatschef i en overgangsperiode – indtil der er fundet en afløser til jobbet. I perioden frem til formandsvalget på repræsentantskabsmødet den. 20.3.2014 fungerer Ingunn S. Jakobsen, Horsens Kommune, som konstitueret formand for netværket.  

Bestyrelsen takkede Peter Holm Vilstrup for hans indsats på posten som formand for netværket.

Bestyrelsen vil hermed gerne opfordre medlemmer af Sund By Netværket til at overveje kandidatur til formandspost og bestyrelse – kandidatur indsendes til sekretariatet senest 3.3.2014.


kontakt

Ingunn S. Jacobsen

Næstformand i Sund By Netværket

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76293675