Konstitueret sekretariats-chef

Som vi har meddelt tidligere denne uge har sekretariatschef Christina Krog fået nyt arbejde pr. 1. marts. Sund By Netværkets bestyrelse har efter drøftelser besluttet at konstituere Peter Holm Vilstrup, Odense Kommune, som sekretariatschef fra 1. marts og frem til stillingen er genbesat. Peter vil i perioden have orlov fra sit job i Odense Kommune. Vi vil med denne konstituering sikre stabilitet og netværkskompetence i den overgangsperiode vi står overfor. Hvis I har spørgsmål hertil er I velkomne til at kontakte bestyrelsens næstformand Ingunn S. Jacobsen.


kontakt

Ingunn S. Jacobsen

Næstformand i Sund By Netværket

Organisation
Horsens Kommune

Telefon: 76293675