Kurser om tidlig opsporing af alkoholoverforbrug

Sund By Netværket og Sundhedsstyrelsen har indgået et samarbejde omkring udvikling og gennemførelse af et kursusforløb for kommunale medarbejdere om endnu bedre opsporing af borgere med et alkoholoverforbrug. Deltagerne får nyeste viden og metoder, og bliver kvalificeret til at undervise kolleger i egen kommune. Formålet med kurset er at understøtte kommunens kompetenceopbygning i relation til Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol og anbefalingen om ”systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale”. Efter gennemførelse af kurset modtager deltageren et certifikat.
Kurset er målrettet to til tre medarbejdere fra hver kommune, som skal undervise kommunens frontpersonale. Der planlægges otte kursusforløb, hver med en varighed på tre dage. De to første dage afholdes i rap, hvorimod den tredje afholdes ca. en måned efter de første to dage. Kurserne afvikles forskellige steder i Danmark, så det ikke er nødvendigt at overnatte på kursusstedet. De første kursusforløb udbydes til november/december 2013 og udbydes til alle kommuner i Danmark. 

Forankring af anbefalet indsats
Kurset skal ses i sammenhæng med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol, hvori der anbefales flere forskellige indsatser. Forudsætningerne for en vellykket indsats i forhold til tidlig opsporing afhænger af en række faktorer, hvor dette kursus tager fat i kompetenceløftet blandt frontpersonalet.
Det anbefales, at kommunen samtidigt sætter ind ift. den ledelsesmæssige opbakning, organisering af opsporing, henvisningsregler og –veje, tilbud og behandling.

Sund By Netværket blev inden sommeren inviteret til at stå for udviklingen af kursusforløbet ift. at kvalificere det faglige indhold. Dette sker sammen Alice Thaarup, som bliver mødeleder på kurset.
Det er en god og vigtig opgave for os, der udvikler kurset. Vi drøfter den nyeste viden, metoder og praktisk forankring, så tredages kurset bliver relevant for de medarbejdere i kommunerne, som skal undervise frontpersonalet. Vi har valgt at prioritere opgaven, og ser frem til at levere et godt kursusforløb til glæde for alle kommuner”, siger Anna Bendtsen, formand for alkoholtemagruppen. Sammen med Anna deltager endnu en medarbejder fra Frederiksberg Kommune, samt medarbejdere fra hhv. København, Svendborg og Aarhus Kommuner i udviklingen af kursets moduler.

Der vil blive en mindre deltagerbetaling på max 1.500 kr. for hele kurset. Invitation til kurset fremsendes direkte til din kommune, men du kan også holde øje med hjemmesiden her, hvor vi annoncerer kurset, når det udbydes. Kurserne afholdes i samarbejde med COK, der sikrer optimale vilkår for afviklingen.


kontakt

Anna Trolle Bendtsen

Organisation
Frederiksberg Kommune

Telefon: 28985415

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503