LAKS mod ulighed i sundhed

LAKS er et partnerskabsprojekt finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er at sikre lige adgang til kommunale sundhedstilbud gennem en differentieret indsats over for borgerne. Vi vil gennem projektet identificere konkrete måder, hvorpå kommunale sundhedsprofessionelle, kan sikre en bedre udnyttelse af eksisterende sundhedstilbud ved at behandle borgerne forskelligt. Samtidig arbejder projektet med at udnytte diversiteten i medarbejdergruppen til at give bedre og mere differentieret service til borgerne. Projektets metode og tilgang bygger på erfaringer og viden opnået gennem et efteruddannelsesforløb i ligebehandling baseret på aktionslæring, som COWI har udført for Københavns Kommune i 2012-2014.

LAKS bliver implementeret i seks kommuner, der hver deltager med fire institutioner, der arbejder med genoptræning- eller rehabilitering. Projektet er et aktionslæringsforløb på de 24 udvalgte genoptrænings- og rehabiliteringsenheder, hvor medarbejdere og ledelse arbejder med kompetencer, rutiner og procedurer for at øge lighed i sundhed. Forløbet strækker sig fra marts 2015 til udgangen af 2016.

Målsætningen med projekt LAKS er at adressere ulighed i sundhed. I partnerskabet arbejder vi ud fra en ide om, at vi nogle gange skal behandle medborgerne forskelligt for at behandle dem lige. Målet er, at de kommuner, der deltager i projekt LAKS, vil opnå resultater på flere niveauer. På borgerniveau i form af bedre sundhed, højere livskvalitet og længere liv for flere borgere. På medarbejderniveau i form af faglig tilfredshed via mere differentierede handlemuligheder i relation til borgerne og nye perspektiver på egen praksis. På institutionsniveau i form af bedre ressourceudnyttelse og højere kvalitet, samt et fælles sprog om lighed i sundhed og ligebehandling. Og på samfundsniveau ved at bidrage til at løse et kompliceret sundhedsproblem og til et mere retfærdigt samfund.

Hvis din kommune er interesseret i at deltage i projektet, skal I udfylde ansøgningsskemaet herunder, hvor I også kan læse mere om LAKS.


Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990