Månedens medlem – Billund Kommune: Playline – Social infrastruktur

Billund Kommune er med “Playline” i gang med at skabe en infrastruktur i Billund by, som har til formål at binde by og mennesker sammen. Playline er en social infrastruktur og et tiltag mod en “walkable city”.

Udklip


Billund By er med sine 6.000 indbyggere en mindre dansk by. Turistattraktioner fylder dog meget i byen og med både LEGOLAND, LEGO HOUSE, Lalandia og lufthavnen placeret i byen, besøger ca. 3,5 mio. turister hvert år Billund. De mange turistattraktioner og dertilhørende arbejdspladser har betydet, at byen har virket “splittet”. Kommunen har derfor ønsket at binde byen og ikke mindst byens mennesker, mere sammen.

En af løsningerne er den såkaldte “Playline”, som med sine 3,7 km forbinder turistattraktionerne i vest med bymidten i øst. Konkret er Playline et stisystem, hvor der langs strækningen er etableret en række opholdssteder af både midlertidig og permanent karakter. Opholdssteder inviterer, gennem en række aktiviteter, til møder mellem mennesker og til fysisk aktivitet. Som navnet også indikerer, er der tale om “legende” rum. Ved at udnytte de ressourcer som området tilbyder, bliver opholdsstederne indrettet således, at de inviterer til aktivitet og socialt samvær mellem mennesker.

Et centralt perspektiv i etableringen af Playline er samskabelse. Det er centralt, at det er borgerne og de mennesker der skal bruge Playline, der også er med til at udvikle den. Kommunen opfordrer således borgeren aktivt til at deltage i planlægningen, og gode ideer til aktiviteter og events kan sendes til Billund Kommune. Derudover inddrages det private erhvervsliv også i planlægningen, da Playline bl.a. løber igennem private områder såsom LEGO Campus og Lalandia. Etableringen af Playline følger således kommunens overordnede sundhedsstrategi, hvor det gælder om at udnytte de eksisterende indsatser og tilføje et sundhedsperspektiv hertil. Du kan læse mere om sundhedspolitikken i Billund Kommune her.

Playline er et projekt som Billund Kommune har stort fokus på. Dette afspejles også i inddragelsen af en stor del af kommunens forvaltninger. I projektet deltager Planafdelingen, Kultur & Fritidsafdelingen, Kommunikationsafdelingen og  (har fjernet ikke mindst) Sundhedsstaben. Projektet afspejler således, hvordan det lykkes at arbejde på tværs af kommunens forvaltninger, og hvordan man ved at tænke sundhed i et bredt perspektiv kan skabe miljøer, der er med til at fremme borgernes fysiske og mentale sundhed.

Er du interesseret i at læse mere om Playline, kan du gøre det på Billunds Hjemmeside her

Derudover kan du under #oplevbillund se billeder fra ruten.


kontakt

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350