Mød Sund By Netværket på Folkemødet

Sund By Netværket byder alle velkommen i vores telt på Folkemødet. Du finder os i Danchells anlæg plads A18, hvor vi har indrettet en afslappet lille lounge med friske smoothies og gode idéer og eksempler på sundhedsprojekter fra kommunerne. Her byder vi også på en række inspirerende rundbordssamtaler. Kom og deltag i rundbordssamtalerne om emner som lighed i sundhed og frivillige i sundhedssektoren – i uformelle og hyggelige rammer. Snakkene varer en time, alle er velkomne, og hver snak skydes igang af skarpe indspark fra på forhånd indbudte personer, der har vid og holdning på det pågældende område.

Lad dig inspirere af oversigten over rundbordssamtalerne nederst på siden. Vi glæder os til at byde dig velkommen!

Torsdag 11/6:

16.30-17.30: Røgfri arbejdsplads (Center for Forebyggelse i Praksis)
Er din arbejdsplads klar til at indføre røgfri arbejdstid? Få eksempler og gode råd fra kommuner og fagpersoner. Kom og mød repræsentanter fra FOA, Kræftens Bekæmpelse og Århus Kommune, få masser af konkrete erfaringer, og deltag i debatten.

Fredag 12/6:

10.00-11.00: Mental sundhed (Køge Kommune)

Hvordan arbejder man med metal sundhed på borgernes præmisser? Kom og hør om, hvordan man som kommune kan styrke den mentale sundhed hos borgerne gennem social kapital. Når vi som mennesker evner at tage kontrol over vores eget liv enten på individuelt niveau eller på kollektivt niveau, styrkes vores mentale sundhed, som en forudsætning for vores livsglæde og trivsel. Kan vi som kommuner styrke den mentale sundhed hos borgerne, når vi sætter fokus på empowerment, anerkendelse, følelse af sammenhæng og social kapital. Kom og bliv inspireret, og deltag i debatten. 

11.00-12.00: Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud (COWI og Sund By Netværket)
Hvordan kan man arbejde målrettet med at reducere social ulighed i sundhed? Kom og hør hvordan man omsætter strategiske intentioner om lighed i sundhed til konkret handling. Partnerskabsprojektet Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud (LAKS) er et konkret bud på, hvordan man gennem aktionslæring og metodeudvikling kan arbejde målrettet med at reducere social ulighed i sundhed. Hvad går LAKS ud på? Og hvordan omsætter vi bedst de strategiske intentioner om lighed i sundhed til konkret handling. Mød Anna Paldam Folker, chefkonsulent i COWI, der fortæller om læring, metode og mål i projektet. Otto Ohrt, formand i Sund By Netværket, der udfolder intentionerne om at arbejde for lighed i sundhed. Og Kasper Arnskov Nielsen, sundhedskonsulent i Halsnæs Kommune, der fortæller om, hvorfor Halsnæs er med i projektet, og hvordan der spiller ind i kommunen forebyggelsesarbejde i øvrigt.

13.00-14.00: Madfællesskaber (Vallensbæk Kommune)
Kan man forebygge på de klassiske sundhedsfaktorer med madfællesskaber? Kom og vær med til at udfordre den klassiske måde at arbejde med sundhed på. I Vallensbæk Kommune har man god erfaring med at udfordre den klassiske måde at arbejde med sundhed på, ved i højere grad at have sundhedsvinklen på livskvalitet, sociale relationer og gode madoplevelser. Kan disse elementer skabe de optimale sundhedsbetingelser og kan det have en positiv effekt på andre sundhedsproblematikker? De fleste kommuner har projekter målrettet forskellige borgergrupper som fx ældre eller unge, hvorfor ikke bygge bro mellem de projekter på tværs af generationer?  Ved at samle borgere på tværs af generationer, hvor omdrejningspunktet er madfællesskab, kunne vi godt tænke os at afprøve, hvilke muligheder det kan skabe for en helt ny form for sundhed.

15.00-16.00: Lighed i sundhed i gennem boligsocialt arbejde (Danmarks Almene Boliger og KL)

Hvordan udligner vi den sociale ulighed i sundhed? Hør hvordan får sundhed ind af bagdøren i udsatte boligområder. Social ulighed i sundhed er højt på den politiske dagsorden. Skal det lykkes at udligne den sociale ulighed i sundhed er vi nødt til at lave en målrettet indsats, der hvor sundheden er mest skævt fordelt. KL viste i 2014 i en undersøgelse, at borgerne i de udsatte boligområder har væsentlig dårligere sundhedstilstand end befolkningen som helhed. Det er derfor oplagt at lave en målrettet sundhedsindsats i de udsatte boligområder – men hvordan arbejder man målrettet med at forbedre sundhedstilstanden i udsatte boligområder? Hvordan når vi igennem med sundhedsbudskabet til de borgergrupper, som ikke selv opsøger kommunens sundhedstilbud? Kom og hør repræsentanter for den boligsociale helhedsplan i Tingbjerg fortælle om, hvordan de arbejder med at få sundhed ind af bagdøren, og hvordan det er lykkedes dem også at få mændene til at interessere sig for deres sundhed. Og vær med til at drøfte, hvilke metoder der skal til for at påvirke sundhedsadfærden hos de borgere, der har mest brug for det, og hvordan kommuner og boligsociale indsatser kan arbejde sammen og bedst udnytte hinandens ressourcer og kompetencer.

17.30-18.30: Øl for partnere (Forum for Mænds Sundhed)
Hvordan arbejder vi med mænds sundhed? Partnere i Forum for Mænds Sundhed inviteres til øl og snak.

Lørdag 13/6:

11.00-12.00: Strukturel forebyggelse (Halsnæs Kommune)
Kan det sunde valg gøres let? Deltag i debatten om kommunernes muligheder og få eksempler på kommunale strukturelle tiltag der er lykkes. Gør det sunde valg let! Hvordan skal kommunerne arbejde med strukturel forebyggelse når regeringen gang på gang modarbejder fx ved at nedsætte afgifter på usunde fødevarer eller manglende villighed til at indføre rygeforbud på offentlige steder? Kom og få gode eksempler på kommunale strukturelle tiltag der er lykkes. Og giv dit besyv med på, hvordan kommunen kan gøre det sunde valg lettere.

13.00-14.00: Frivillige i sundhedssektoren (Sund By Netværket)

Skal der flere frivillige i sundhedssektoren? Kom til snak om, hvornår frivillige opfattes som det gode ekstra og hvornår deres indsats er unfair gratis hænder. Kommunerne bruger i stigende omfang frivillige i løsningen af diverse velfærdsopgaver. I nogle projekter er frivillige omdrejningspunktet for at løfte sundhedsopgaver og flere driftsopgaver i kommunerne løftes i et samarbejde mellem ansatte og frivillige. Nogle kommuner hverver og organiserer selv frivillige og andre gør brug af frivillige organisationer til at løse velfærdsopgaver. Grænsen mellem den faglige lønnede indsats og den frivillige indsats kan være flydende. Kom og deltag i debatten om, hvornår frivillige skal opfattes som det "gode ekstra", og hvornår deres indsats er unfair "gratis hænder".

16.00-17.00: Ensomhed (Viborg kommune)
Hvordan finder vi ensomme borgere og hvordan finder de os? Hør om indsatser der modvirker ensomhed og få inspiration til hvordan vi i kommunerne arbejder med ensomme borgere.

 


Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990