Ny bestyrelse i Sund By Netværket

Sædvanen tro, afholdt Sund By Netværket repræsentantskabsmøde i forlængelse af årets SBNdage på Hindsgavl Slot tirsdag eftermiddag.

Mødet forløb i god ro og orden, som det sig hør og bør. Det bød på inspirerende drøftelser om fokus, strategi og prioriteringer for netværket, og også den formelle godkendelse af regnskabet for 2015 og budget for 2016 faldt på plads. Og så var der valg til bestyrelsen. Der var genvalg til bestyrelsens formand Otto Ohrt fra Aarhus Kommune, der motiverede sit kandidatur med en plan for Sund By Netværket de kommende år.

Planen har bl.a. fokus på disse strategiske prioriteringer:

  • En tættere dialog med vores medlemskommuner. Bl.a. gennem en stor turné rundt i landet, hvilket også allerede har kastet nye idéer og ikke mindst nye medlemmer af sig.
  • En styrket stemme i den sundhedsfaglige og sund hedspolitiske debat. Bl.a. gennem en styrket dialog med det politiske niveau og med samarbejdspartnere i civilsamfundet og i universitets- og forskningsverdenen
  • De nye trends på sundhedsområdet — Sund By Netværket som laboratorium. Bl.a. på samskabelsesdagsordenen og i afprøvningen af nye arenaer
  • At bringe nye faggrupper i spil på sundhedsområdet i forhold til arbejdet med “Health in all policies”.

Formand Otto Ohrt

Til bestyrelsens øvrige poster blev der kampvalg, der opstod som følge af, at både Susanne Rystok fra Ringkjøbing-Skjern Kommune og Marianne Hallberg fra Rødovre Kommune valgte at takke af efter mange års engageret bestyrelsesarbejde. Kæmpe stor tak til Susanne og Marianne for deres indsats!

Nyvalgte i bestyrelsen blev: Rikke Gjellerod (Silkeborg Kommune) og Rasmus Baagland (Køge Kommune. Rasmus Baagland har fået nyt job, og udtræder derfor af bestyrelsen). Benny Sell (Lolland Kommune) indtræder derfor i bestyrelsen (tidl. 1. suppleant). Desuden blev Klaus Grabbert (Odder Kommune) valgt til bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig d. 26 maj 2016.

Sund By Netværkets bestyrelse består nu af: Otto Ohrt (formand, Aarhus Kommune), Ingunn S. Jacobsen (næstformand, Horsens Kommune), Uffe Nymark Breum (Vejle Kommune), Rikke Gjellerod (Silkeborg Kommune), Benny Sell (Lolland Kommune) og Klaus Grabbert (suppleant, Odder Kommune). På de fem samarbejdspartnerposter sidder fortsat: Steen Rank (KL), Maria Aabel (Sundhedsstyrelsen), Morten Hulvej Rod (SIF) og Katrine Schjønning (Københavns Kommune på Healthy Cities mandat) – Danske Regioner er pt. ikke repræsenteret i bestyrelsen (posten er vakant).

Vi ser frem til samarbejdet med den nye bestyrelse.

BESTYRELSENHer er de fem medlemsvalgte bestyrelsesmedlemmer og den medlemsvalgte suppleant af Sund By Netværket bestyrelse 2016: Rikke Gjellerod, Benny Sell, Otto Ohrt, Ingunn S. Jacobsen, Uffe Nymark Breum og Klaus Grabbert.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503