Næsten 4 mio. Danskere i Sund By Netværket

Ny opgørelse viser at 69% af den danske befolkning bor i Sund By Netværkets medlemskommuner.

Danmarkskort Jan. 2017 version 3

Sund By Netværkets årsopgørelse viser at vores medlemskommuner rummer 3.928.736 borgere, svarende til 69% af den danske befolkning. Udover at disse borgere nyder godt af den erfaringsudveksling der sker i vores temagrupper, søger vi, i Sund By Netværket, at sætte det store videnspotentiale, der ligger i disse tal, i spil indenfor forebyggelse og sundhedsfremme. Denne praksisnære viden bidrager med inputs til både temagrupper og projekter i netværket. Vi vil herigennem skabe en tværfaglig vidensbase, hvorigennem vores medlemskommuner kan kopiere hinandens ideer, hvilket sparer både tid og penge. Denne store borgergruppe, repræsenteret i Sund By Netværket, skaber i fællesskab kompetenceudvikling, som kan bruges både internt og eksternt. De knap 4 millioner danskere er samtidig en del af det større internationale netværk som rummer millioner af borgere verden over, hvor der udveksles borgernær viden og lokale erfaringer på international plan, hvilket gør WHO’s Healthy Cities Network til noget helt særligt.

Vi er glade for disse nye tal, og glæder os til at gøre 4 millioner til mange flere.


Læs mere


kontakt