Nationale mål for folkesundheden

Allerede i regeringsgrundlaget fra 2011 lovede regeringen nye mål for danskernes folkesundhed – nu er de her – og er formuleret som syv bud der skal sikre danskerne et længere liv og en bedre tilværelse, mens de lever. "Sundere liv til alle" hedder strategien, der skal sætte retningen for forebyggelsespolitikken de kommende 10 år. Frem mod 2024 er det målet at:

  1. Den sociale ulighed skal være mindre: Middellevetiden for kortuddannede skal stige mere end middellevetiden for folk med lange uddannelser
  2. Bedre mental sundhed for børn: Antallet af børn med lav livstilfredshed skal reduceres med 6.800 (svarende til 15 %)
  3. Bedre mental sundhed for voksne: Antallet af voksne med lav livstilfredshed skal reduceres med 67.100 (svarende til 10 %)
  4. Mindre røg: Andelen af rygere skal reduceres med 272.000 (svarende til 33 %)
  5. Mindre alkohol: Andelen af danskere, der drikker for meget, skal reduceres med 169.000 (svarende til 33 %)
  6. Mindre overvægt: Der skal være 2.400 færre overvægtige unge mellem 14-15 år (svarende til 10 %)
  7. Mere motion: 450.400 flere danskere skal i fritiden være moderat til hårdt fysisk aktive. 

Sund By Netværkets formand Peter Holm Vilstrup udtaler "I Sund By Netværket er vi glade for de nye nationale mål for folkesundheden. Hvis målene opnås, vil en stor del af de borgere, vi i mange år har haft svært ved at nå med almindelige KRAM-tilbud, få en markant bedre sundhed og dermed bedre mulighed for at leve det liv de gerne vil og drømmer om. Det er en styrke, at målene er ret specifikke i forhold til målgrupper, og at der er et stort fokus på social ulighed i sundhed."

Partnerskaber

Målene følges op med 120 mio. kr. til partnerskaber, da regeringen arbejder ud fra den overbevisning, at de sunde vaner bedst opnås sammen med andre. Det kan være svært at ændre vaner alene, men med opbakning fra arbejdspladsen, på skolen eller i nærmiljøet, kan det være indgangen til at leve sundere – sammen med andre. Den nye forebyggelsespolitik skal bakke op om danskernes egne ønsker og mål. Astrid Krag siger:"Vi skal fortsætte de eksisterende indsatser. Men vi skal også finde veje til at involvere flere aktører i arbejdet og gøre de nationale mål til 'danskernes mål" . Ministeren ligger op til at der skal indgås partnerskaber på tværs af myndigheder, det private og civilsamfund, og få disse partnere til at forpligte sig til indsatser, der giver danskerne flere raske leveår.

"Det er et væsentligt fremskridt, at man nu lægger vægt på, at man ikke kan bekæmpe uligheden i sundhed på hospitalerne, men at det kræver en indsats, der ligger lang tid før sygdommen indtræder og et andet sted; nemlig i borgerens hverdagsliv og lokale arenaer, og ofte på helt andre fagområder. Derfor er vi i Sund By Netværket meget glade for, at der lægges op til at indsatserne skal ske i partnerskaber med både frivillige, foreninger, virksomheder og på tværs af ministeriernes resortområder" siger Peter Holm Vilstrup og fortsætter: "I Sund By Netværket har vi gennem mange år arbejdet for, at skabe sunde rammer for alle borgere – ikke kun dem, der selv kan. Derfor har vi også med finansiering fra Sundhedsministeriet iværksat et projekt Netværk for fællesskabsagenter, der målrettet går efter at skabe robuste lokalsamfund, der giver betingelser for en bedre sundhed, og giver mulighed for at borgerne bedre selv kan tage et medansvar for deres egen sundhed."

Det handler om forebyggelse på nye måder, og her vil Sund By Netværket gerne være medspiller. 
Læs mere om regeringens nationale mål for folkesundheden.