Nordisk konference: "Social ulighed i sundhed i Norden – fra viden til handling"

Med udgangspunkt i en fælles nordisk rapport, vil førende eksperter præsentere en række anbefalinger om, hvordan man kan implementere indsatser mod den sociale ulighed i sundhed. Konferencen afholdes i FN-Byen i København den 30. november – 1. december 2015. Yderligere information samt tilmelding kan foretages på følgende link: https://sundhedsstyrelsen.dk/da/sundhed/folkesundhed/social-ulighed/nordisk-konference