Nu er ansvaret dit!

Sund By Netværket udgiver for første gang en publikation målrettet lokalpolitikere. Den argumenterer, at folkesundhed er langt mere end fravær af sygdom! Det er hele kommunens ansvar, og det kan betale sig at fremme sundhed. Man kan læse kort om at forankre det lokalpolitiske ansvar for folkesundhed, som også handler om at skabe gode rammer for livskvalitet og trivsel.
Pjecen udkommer sammen med en film, der også præsenterer tal og fakta. På hjemmesiden finder I desuden mere fakta, information om pjecens kommunale eksempler og om baggrunden for Sund By Netværkets indsats.

Vi opfordrer vores medlemmer til at uddele pjecen til de nyvalgte politikere i forbindelse med et temamøde eller en drøftelse af borgernes folkesundhed og kommunens ansvar og aktiviteter i forhold hertil. Filmen kunne vises, suppleret med egne aktiviteter rettet mod forankring af WHOs brede sundhedsperspektiv: ”Sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velvære, og ikke kun fravær af sygdom”.
Som en del af WHO-programmet Healthy Cities Network arbejder Sund By Netværket netop med forankring af det brede sundhedsperspektiv.

Vores pointe med ”Nu er ansvaret dit” er, at politikerne har et væsentligt ansvar for at skabe rammer og vilkår for borgernes livskvalitet på tværs af forvaltninger, og at det sundhedsfremmende potentiale supplerer nødvendigt de mere sundhedsrelaterede aktiviteter og indsatser ift. forebyggelse. 

Stor tak til de ni koordinatorer, der har leveret de 10 kommunale eksempler samt til de syv kommuner, der leverede politikere, der gav god sparring undervejs i processen, og ikke mindst det norske Sunne Kommuner, som inspirerede til den dansk version af deres indsats.