Nyhed: Netværk for fællesskabsagenter

Astrid Krag, minister for sundhed og forebyggelse, og Sund By Netværket har i en kronik i nyhedsmagasinet Danske Kommuner s. 12.12.13 offentliggjort en invitation til landets kommuner om at være med til at udvikle medborgerskabet som fundament for folkesundhedsarbejdet.

Læs hele artiklen Sundhed kan også starte med en kop kaffe

Mange er godt i gang, og ved at arbejde sammen kan vi komme længere med at afprøve måder at arbejde på, – på tværs af forvaltninger og fagligheder, men mest af alt sammen med borgerne. Vi ser det som et middel til at fremme lighed i sundhed.

Invitationen med ansøgningsskema (findes også i bunden af denne side) er ligeledes i dag sendt til alle danske kommuner. Der er plads til 20 kommuner, hvor der i udvælgelsen tages hensyn til en mangfoldig demografisk og geografisk fordeling.

Ansøgningsfrist er d. 1. februar 2014.

Indsatsen løber af staben i 2014, og består af primært to elementer:

  • Kursusforløb
  • Metodeafprøvning

og for tre målgrupper:

  1. Ledere af sundhedsfremme
  2. Kommunalt ansatte medarbejdere i samarbejde med borgere
  3. Borgere

Indsatsen består af et indledende kursusforløb med et spor for hhv. ledere og medarbejdere/konsulenter. Der arbejdes med den spirende verdensorden i det offentlige; Bevægelsen fra New Public Management til New Public Governance, og efterfølgende introduceres den velafprøvede engelske metode Community Champions, på dansk Netværk for fællesskabsagenter. Med sin ressourcebaseret og anerkendende tilgang til at fremme sundhed sættes der spot på muligheder, ressourcer og ønsker den enkelte borger har og vil bidrage med til fælleskabet. En fællesskabsagent kan bidrage med meget andet end en direkte sundhedsrelateret indsats. Til gengæld løfter en fællesskabsagent sig selv, og andre, langt videre end det offentlige ofte kan, ved oplevelsen af at bidrage til fællesskabet og at være én med ressourcer. I december 2013 var sekretariatet tre dage i England for at få mere viden om Community Champions metoden – her kan du læse en kort beretning fra turen.

Andet element i indsatsen er at rekruttere mindst fem fællesskabsagenter i hver af de 20 deltagende kommuner, og at udvikle deres Netværk for fællesskabsagenter lokalt. Indsatsen omfatter en del lokalt arbejde, og i løbet af indsatsen samles alle 100 champions og ansatte/kommunale projektledere til fælles erfaringsudveksling.

Indsatsen rundes af med en vidensdelingskonference d. 4. december 2014.

Sund By Netværket har fokus på aktivt medborgerskab og samskabelse i flere aktiviteter i 2014, fx på Sund By Netværksdagene – se program mm.

Netværk for fællesskabsagenter er finansieret af Ministerium for Sundhed og Forebyggelse.


Læs mere