Nyt forebyggelsesudspil fra Danske Regioner

Netop som Sund By Netværkdagene 2017 var forbi, og påsken var på vej, lancerede Danske Regioner nyt forebyggelsesudspil, som lægger vægt på et øget samarbejde regioner og kommuner imellem.

sundhed for livet.2

Danske Regioners nye forebyggelsesudspil “Sundhed for livet” stiller skarpt på folkesundheden og de forebyggende indsatser. Her søges at prioritere sundhedsfremme fremadrettede, da det er det mest økonomisk ansvarlige. Der vil fremadrettet være en fortsat stigning af kronikere og livstilssygdomme, hvilket skal forebygges langt tidligere. Samtidig lægges der vægt på, at nedbringe uligheden i sundhed gennem mere strukturelle forebyggende tiltag. Der skal være større fokus på koordinerede indsatser, hvilket betyder et tættere samarbejde mellem regioner og kommuner i tilbud til både patienter og borgere. Borgerne skal ses som en helhed, ligesom at sundhedssystemet skal være nært og nemt at gå til. Der skal fokuseres bredt, og på tværs, på både de klassiske KRAM-faktorer, men også på de mentale udfordringer mange borgere oplever i hverdagen.

Udspillet foreslår 4 strategispor og 24 nationale initiativer indenfor sundhedsfremme og forebyggelse. Forskningen på området skal oprustes og der bygges bro mellem forskning og praksis. Derudover foreslås det, at praktiserende læger i højere grad bliver proaktive i forebyggelsesindsatser, samt at strukturel forebyggelse skal være et obligatorisk indsatsområde i alle fremtidige sundhedsaftaler.

Sund By Netværkets formand Otto Ohrt roser de gode takter, men der er flere mangler i forslaget:

“I Sund By Netværket hilser vi dette udspil velkommen og kan nikke genkendende til mange af nedslagspunkterne. Det er dog mangel på viden om det nære sundhedsvæsen i kommunerne, hvis man tror, at man skal standardisere tilbuddene for at komme uligheden i sundhed til livs”.

Han uddyber denne kritik og kommer samtidig med Sund By Netværkets bud på, hvordan vi skal komme i mål med at reducere uligheden i sundhed:

“Lad os da i stedet for arbejde sammen om et fælles mål om at reducere uligheden i sundhed. Dvs. arbejde med at tænke sundhedsfremme og forebyggelse fra 0-100 år, styrke den tidlige indsats hos børnene, få civilsamfundet med og målrette vores indsatser til de mest udsatte bl.a. gennem boligsociale indsatser.”

“Lad os samtidig, som vi lægger op til i Sund By Netværkets nye strategi, samle den bedste viden om, hvad der virker i forskellige kontekster, og hvad der skaber forandring for de borgere, som ikke altid passer ned i de kasser, som vores sundhedssystem har en tendens til at ville presse dem ned i”, udtaler Otto Ohrt afslutningsvis med henvisning til Sund By Netværkets nye strategi, som kan downloades eller bestilles trykt her.


Læs mere


kontakt