Nyt fra sekretariatet

Det er nye tider på sekretariatet – mest fordi, der er kommet ny besætning, for aktiviteterne fortsætter som de plejer.

Jeg er konstitueret sekretariatschef de næste par måneder indtil bestyrelsen har ansat en permanent i jobbet. Jeg har orlov fra min stilling i Odense Kommune, hvor jeg arbejder med sundhedspolitik og strategi. Før jeg blev konstitueret i stillingen var jeg formand for bestyrelsen i to et halvt år, og har derfor et indgående kendskab til både Sund By Netværket og netværkets aktiviteter. Jeg glæder mig til at arbejde sammen med jer alle sammen i min nye rolle.

Selvom vi i øjeblikket er en form for midlertidig bemanding i sekretariatet betyder det ikke, at tingene står stille; tværtimod. Vi har mange aktiviteter, der allerede er i kalenderen, og nye kommer til hele tiden.

Samtidig er det nu her i foråret, vi planlægger for resten af året og laver udkast til nye projekter. Vores nye bestyrelse har mange idéer til, hvor vi skal udvikle netværket yderligere, og hvilke emner og aktiviteter vi skal arbejde med fremadrettet, og det er vi i sekretariatet godt i gang med at kigge på.

Det betyder blandt andet, at vi afsøger mulighederne for at indgå partnerskaber med andre organisationer – gerne fra andre sektorer end sundhed, og med at finde nye veje til sundhed i alle politikker.

Derudover intensiverer vi også arbejdet med kompetenceudvikling hos vores medlemmer, og tilbyder blandt andet kurser i sundhedsøkonomi, tidlig opsporing i relation til alkohol m.m. Vi er også i gang med at se på et projekt omkring dokumentation og evaluering af folkesundhedsarbejdet, som vi i netværket gerne vil være med til at løfte, så det bliver en integreret del af den daglige praksis i kommunerne.

Vi er samtidig i gang med at se på, dels hvordan vi kan blive bedre til at formidle det gode arbejde, der foregår i Sund By Netværket, og dels hvordan vi kan påvirke debatten om sundhed, så der bliver mere fokus på forebyggelse og sundhedsfremme fremfor behandling. Så følg med her på hjemmesiden, hvor I forhåbentlig vil kunne se en udvikling over de næste par måneder.

I sekretariatet glæder vi os til arbejdet i den kommende tid, og vi håber, at du også vil deltage aktivt. Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til netværkets aktiviteter.

Mange hilsner

Peter Holm Vilstrup

Sekretariatschef