Nyt medlem af SBN

Netværkets bestyrelse har godkendt optagelsen af Middelfart Kommune, der indtræder fra dags dato i Sund By Netværket. Middelfart Kommunes sundhedschef Lis Huge kontaktede sekretariatet i marts 2013 for at høre om vilkårene for optagelse – igen, idet Middelfart Kommune tidligere har været medlem. Siden er tiltrædelsesdokumentet udfyldt og indsendt, ligesom medlemskabet er politisk tiltrådt af borgmesteren i Middelfart.

"Det er glædeligt, at Sund By Netværket igen får henvendelser fra kommuner/regioner, der gerne vil være medlem. Det har vi ikke prøvet siden 2010, men i bestyrelsen byder vi Middelfart Kommune velkommen tilbage, og vi opfatter det som et godt signal i forhold til netværkets udvikling de senere år", siger netværkets formand Peter Holm Vilstrup.

Når man søger optagelse i Sund By Netværket er der en række krav, som skal opfyldes. Læs mere i tiltrædelsesdokumentet.