Nyt partnerskab: SBN og sunde mænd

Danske mænd lever 3-5 år kortere end danske kvinder. Og de er også mere ramt af alvorlige sygdomme. Dette skyldes blandt andet, at mændene opdager sygdomme for sent og at sundhedsvæsenet ikke er opmærksomme på mændenes særlige behov. Ligeledes er der er en stor ulighed i antal leveår på lavt- og højt uddannede mænd. Det er nogle af grundene til, at Sund By Netværket også sætter fokus på mænds sundhed.

Forum for Mænds Sundhed er et partnerskab, der har chefpsykolog og forsker i mænds sundhed Svend Aage Madsen som formand og sundhedsinnovator Regitze Siggaard som næstformand. Partnerskabet vil styrke mænds fysiske og mentale sundhed gennem systematiske og målrettede indsatser. Og man tror på, at det gøres bedst gennem samarbejde i partnerskaber. "Sund By Netværket støtter op om det arbejde der foregår i Forum for mænds sundhed. Vi er allerede godt i gang med at udnytte vores partnerskab og samarbejder om, at skabe lige muligheder for sundhed blandt mænd og kvinder. På folkemødet havde vi besøg af Forum for mænds sundhed i vores telt, hvor man kunne komme forbi og få en snak om de potentialer der ligger i arbejdet med mænd. Desuden debatterede Sund By Netværket med dem om hvor meget man må blande sig i borgernes sundhed på et debatarrangement med 3F og Dansk Metal, og endelig har vi sammen indgivet en projektansøgning til Nordisk Ministerråd så vi forhåbentlig i den kommende tid får yderligere fokus på mænds sundhed" udtaler formand for Sund By Netværket Otto Ohrt.

 ”Det er vores håb at så mange som muligt har lyst til at være en del af et stort netværk der arbejder for lighed i sundhed – både for mænd og kvinder – for vi oplever hele tiden hvor meningsfuldt det er at løfte i flok”, udtaler Mie Møller Nielsen, der er projektleder i Forum for Mænds Sundhed og tidligere formand for Tobakstemagruppen i Sund By Netværket.

Her kan du læse mere om Forum for Mænds Sundhed.

 


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990