Nyt partnerskabsprojekt!

Det er med stor glæde, at vi kan meddele, at Sund By Netværket i dag – i et partnerskab med Danske Fysioterapeuter, Ergoterapeutforeningen og COWI – har fået bevilliget penge fra Sundheds- og Forebyggelsesministeriets Partnerskabspulje til projektet LAKS, der står for Lige Adgang til Kommunale Sundhedstilbud.

LAKS er partnerskabets fælles bud på, hvordan vi bygger bro over kløften mellem, hvad der er sundt, og hvad folk gør. Puljen er sammen med regeringens forslag til en sundhedspakke med til at skabe en balance mellem forebyggelse og behandling i kampen mod ulighed i sundhed.

Formand Otto Ohrt, Sund By Netværket, udtaler: ”Vi ser partnerskaber som en åbenlys vej frem, hvis man vil opnå gode og blivende resultater på folkesundhedsområdet. Ulighed i sundhed skabes på tværs af forvaltningsområder og fagligheder, og varrige indsatser kræver derfor et samspil mellem mange forskellige aktører. Ved at indgå i et partnerskab forpligter vi hinanden på at løse denne opgave i fællesskab – til gavn for de borgere, der har de dårligste forudsætninger for at få en god sundhed.

Ved at involvere medarbejdernes egne faglige organisationer sikrer vi gennem samskabelse, at den nye praksis bliver funderet i medarbejdernes faglighed og hverdag. Det vil skabe et stærkere engagement og ejerskab i projektet. Samskabelse er ikke bare noget vi skal i forening med borgerne, det involverer i den grad også medarbejderne. Vi tror på, at vi har den viden, der skal til; den skal bare omsættes til lokal praksis i mødet med borgeren.”

Vi går nu i gang med den nærmere planlægning af projektets forløb, og ser frem til snart at sende mere information ud og indbyde vores medlemskommuner i projektet.


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990

Otto Ohrt

Sundhedschef

Organisation
Aarhus Kommune

Telefon: 60 20 65 54