Nyt projekt: Krop og bevægelse i Naturens Rige

Sund By Netværket tilbyder nu otte medlemskommuner at blive en del af aktionslæringsforløbet Krop og bevægelse i Naturens Rige, hvor vi stiller skarpt på, hvordan kommunen kan bruge naturen som arena for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde – på tværs af afdelinger, forvaltninger og eksterne aktører, herunder frivillige foreninger og borgere.

Med Naturens Rige del I og II gennemførte vi i 2016 og 2017 syv lokale borgerinddragende projekter, der alle arbejdede med at bruge naturens rum i mentalt sundhedsfremmearbejde. Vi lærte, delte erfaringer og udviklede ny viden i et tæt samspil mellem praksis og forskning. Det er det arbejde, vi nu vil tage videre, og udfolde til i højere grad også at omfavne det fysiske og kropslige perspektiv, og koblingen mellem fysisk aktivitet og mental sundhed i naturens rum.

Konkret tilbyder vi otte medlemskommuner at blive guidet igennem et lokalt forankret, borgerinddragende samskabelsesforløb, og samtidigt få et kvalificeret forskningsblik på det lokale projekt. Aktionslæringsforløbet løber fra oktober 2018 til udgangen af 2019, og alle medlemskommuner er velkomne til at søge – også de, der har været med i Naturens Rige I og II.

Forløbet faciliteres af Christa Breum Amhøj, leder af Center for virksomhedsledelse, CBS. Samt Simon Høegmark, naturvejleder og forsker, Naturama og psykologisk institut, SDU. Og følges og evalueres af Søren Andkjær, lektor, ph.d. og ansvarlig for friluftsliv på Institut for Idræt og Biomekanik, SDU.

Ansøgningsfristen er 31. august. Læs mere i vedhæftede invitation og beskrivelse.

 


Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990