Nytårshilsen fra Sund By Netværkets formand, Otto Ohrt

lowres_044A8846

 

Kære medlemskommuner, samarbejdspartnere og kolleger.

 

Jeg ønsker jer alle et rigtig godt nyt år.

2016 har været et godt år for Sund By Netværket. Vi har haft 25 års jubilæum, som blev fejret ved nogle succesfulde og festlige SBNdage på Hindsgavl Slot. Derudover har netværket fået fire nye medlemskommuner; Syddjurs, Thisted, Randers og senest Ishøj. Sund By Netværket består i dag af 56 stærke medlemskommuner, der deler ideer og resultater på tværs af kommunegrænser og fagskel, og giver inspiration til hinanden på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet. Jeg er stolt af at være en del af et netværk, der er med til at skabe rammer for et sundt og godt liv for alle borgere.

År 2017 bliver et spændende år for vore medlemskommuner. Til november skal der afholdes kommunalvalg og Sund By Netværket vil gøre sit til, at sundhedsfremme og forebyggelse får en synlig rolle i valget. Det er vigtigt, at vi får synliggjort værdien af det store engagement der er i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. SBNdagene 2017 vil derfor også bære præg af et fokus på investeringer og prioriteringer til gavn for borgerne. På dag 2 er der derfor også mulighed for at invitere politikere med. SBNdagene afholdes den 4. – 5. april 2017 på Sørup Herregaard i Ringsted.

At sikre, at sundhedsfremme og forebyggelse er et vedvarende punkt på den kommunale dagsorden, vil også fylde i Sund By Netværkets Folkemødeaktiviteter 2017 på Bornholm. Igen i år vil Sund By Netværket være aktivt til stede med en række debatter, og igen i år tilbyder vi en (gratis) endagsbustur for vores medlemmer. Som noget nyt indgår Sund By Netværket i det Fælles Sundhedstelt på Folkemødet, hvor flere af netværkets gode samarbejdspartnere også holder til. Jeg glæder mig til at være sammen med jer på Folkemødet – lad os være generøse og bane nye veje – til gavn for folkesundheden på Folkemødet!

Vi har nu 12 aktive og velfungerende temagrupper, der bidrager til Netværkets DNA med; at medlemmer låner og kopierer hinandens idéer. Og det skal vi udvikle og dyrke yderligere i 2017. Jeg ser gerne et endnu tydeligere fokus på vidensdeling, forskning og evidens. Det er derfor også fantastisk, at Sund By Netværket netop har startet temagruppen Dokumentation og Evaluering, der bl.a. arbejder med, hvordan kommunerne bedst måler og dokumenterer effekter og resultater i det daglige sundhedsfremmearbejde. Det er i hverdagsprakis og de små skridt, vi kan se konturen af den store fortælling om det der rykker ude hos borgerne – jeg har derfor store forventninger til arbejdet i den nye temagruppe.

Danmark er et lille land, og vi skal udnytte netværket på tværs af kommunegrænser, grænser til forskningsinstitutioner og den praksisnære videndeling. Samtidig skal vi blive endnu bedre til at nyttiggøre vores internationale medlemskab af WHO og lade os inspirere af og afprøve nye idéer i et samarbejde mellem medlemmerne og vores samarbejdspartnere. Det skal alt sammen være med til at udvikle sundhedsfremmeområdet lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

 

Det er derfor med stor begejstring, at jeg byder det nye år velkommen. Jeg er sikker på, at vi får et super 2017 sammen i Sund By Netværket.

 

Otto Ohrt
Formand for bestyrelsen