Nytårshilsen

Vi hår fået nye medlemmer, velkommen til. Vi oplever stor aktivitet i netværket. Temagrupperne er alle i sving, og leverer god og konkret viden til medlemmerne. Forebyggelsespakkerne har ramt alle kommuner og i den grad været med til at sætte dagsordenen i kommunerne og dermed også i netværket. Det er en af netværkets helt store styrker, at vi i fællesskab får omsat kompliceret faglig viden til indsatser i en kommunal hverdag.

Det får vi heldigvis god hjælp fra af vores mange gode samarbejdspartnere, som bliver flere og flere. Vi vælger at tolke den øgede efterspørgsel som et tegn på, at Sund By Netværket bliver taget alvorligt som en troværdig samarbejdspartner.

I Sund By Netværket har vi udviklet nye aktiviteter i det forgangne år. Vi har blandt andet været på studietur til England med sundhedschefer og udviklingskonsulenter, hvor vi så på, hvordan man kan samarbejde med borgere og styrke lokalsamfund – en dagsorden der i den grad også er oppe i tiden i Danmark. Vi fik mange gode ideer, som vi arbejder videre med i netværket. Det er et eksempel på, at vi har god nytte af vores internationale netværk, fordi vi er en aktiv del af WHOs Healthy City Network.

Vi har lavet et Netværk for Innovationsagenter med redskaber til at lave hverdagsinnovation, der flytter noget. Det samme har vi tidligere gjort for en række chefer. Det er vores erfaring, at der findes rigtig mange fagligt velfunderede ideer ude i kommunerne, som bare venter på at blive sat i spil. Just do it!

En arbejdsgruppe under temagruppen om alkohol har udviklet kurser i tidlig opsporing på alkoholområdet for Sundhedsstyrelsen, og otte kurser udbydes over hele landet frem til sommeren 2014. Det er en styrke for Sund By Netværket at have samlede faglige og praktiske kompetencer i temagrupperne. Når de som her bliver sat i spil på nye måder er det endnu et tegn på, at netværket har en række styrker, som er efterspurgt.

Alt i alt er det svært at være negativ, når man sidder som formand for netværket, og ser på den positive udvikling netværket er inde i. Det betyder ikke, at vi skal hvile på laurbærrene, så vi giver os i kast med nye udfordringer. Et netværk kan ikke fungere uden en aktiv indsats fra medlemmerne, så kontakt os, når I har en idé eller et behov, så må vi afsøge muligheder sammen.

Vi vil i det nye år sætte fokus på en række områder, herunder folkesundhed via medborgerskab og partnerskaber med aktører fra andre fagområder. Netværket ønsker at understøtte overgangen fra New Public Management til New Public Governance med borgere som medskabere af velfærd.

Jeg glæder mig til det nye år, hvor jeg håber Sund By Netværket vil udvikle rammer og vilkår, så medlemmerne trives, bidrager, deltager og nyder godt af vores fællesskab.
Glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Peter Holm Vilstrup

Formand for bestyrelsen