Opsamling NNmøde Cop 2013

 

Det er femte gang de nationale koordinatorer mødes for at udveksle viden, erfaringer og forstærke netværket imellem os. Denne gang bestod programmet bl.a. af:

  • Speed dating, hvor alle skulle præsentere en udvalgt erfaring for hinanden. Det førte fx til viden om, at man etablerer samarbejde med byplanlægning, vilkår for samarbejde med frivillige, rekruttering af nye medlemmer, og at man i et nationalt netværk smider inaktive medlemmer ud, fordi de ikke skal have lov til at markedsføre sig med ”Healthy Cities/Sund By”-navnet, når de nu ikke er det!
  • Møder med Healthy Cities Networks’ Agis Tsouros, der havde mulighed for at deltage i mødet for første gang, idet han er stationeret med base på WHO-kontoret i København.
  • Undervisning i ”Community Resilience” af Nina Mguni fra The Young Foundation. Understøttelse af lokalområders udvikling og evne til at stå imod er i fokus i WHO’s Health 2020-plan, som også bliver rammen for Healthy Cities Networks næste fase for de kommende år. Læs mere her:
  • Oplæg af Isabel Yordi fra WHO om menneskerettigheder og kønsforskning ift. sundhedsfremme og forebyggelse.
  • Drøftelse af fælles interesser og perspektiver for nationale netværk ift. WHO og Healthy Cities-bevægelsen.

Ifølge Agis Tsouros, leder i WHO af tværgående division for politik og forvaltning for sundhed og trivsel, spiller de nationale netværk i Healthy Cities en central rolle i formidling og implementering af budskaberne i den europæiske rammeplan Health 2020 lokalt i deres lande. Kommuner og regioners engagement i arbejdet med at fremme sundhed og velvære er afgørende for vores måde at tackle uligheder på sundhedsområdet og opnå en bæredygtig fremtid, sagde Agis Tsouros. Derfor vil Healthy Cities Network i de kommende år være drevet af de to strategiske mål for Health 2020:
– Bedre sundhed for alle og at indske ulighederne på sundhedsområdet
– Udvikling af lederskab samt governance for sundhedsfremme og forebyggelse.
De nationale netværk støtter strategien og forpligter sig til at arbejde på dens gennemførelse og søger om at blive akrediteret til Fase VI, som sætter rammen for arbejdet (se den igangværende Fase V, der er i sin afslutning).

Aktiv og deltagende governance, sundhedssystemer med mennesker i fokus og livkvalitet/velvære er væsentlige dele af dokumentet. Af denne grund, for at styrke koordinatorens viden og færdigheder i udvikling af lokalsamfundet, blev ”Community Resilience” (et lokalområdes evne til at være modstandsdygtig) valgt som et centralt emne for seminaret. Nina Mguni fra Young Foundation var inviteret på andendagen af mødet, hvor hun gennemførte workshop om emnet. Hvordan understøtte udvikling af den enkeltes evne til at stå imod, hvordan optimale og målrettede interventionsprogrammer skabes til at øge fællesskabets evne til at stå imod og hvordan man kan nå ud til mennesker, der trænger, men ikke selv beder om hjælp – var spørgsmål, der blev diskuteret.

Følgende land var tilmeldt mødet i København:
Baltic Region/Finland, Danmark, Frankrig, Grækenland, Israel, Italien, Kroatien, Letland, Norge, Rusland, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet og Tyskland. Det lykkedes desværre aldrig den spanske koordinator at møde frem pga. snekaos og flyaflysninger.

Ind i mellem det tæt pakkede program for de tre dage lykkedes det os at samles om aftenen på restauranter og dyrke netværk på mere uformel vis, ligesom vi traditionen tro afsluttede de tre dage med en byrundvisning.

Som formand for de nationale netværks rådgivende udvalg og vært for besøget spillede det danske netværk en afgørende rolle i afviklingen af arrangementet. Både formandskabet – Peter Holm Vilstrup og Ingunn Jacobsen samt to fra Københavns Kommune deltog undervejs.