Partnerskabsaftale mellem Sund By Netværket og Danske Regioner

Sund By Netværket og Danske Regioner styrker det faglige samarbejde omkring sundhedsfremme og forebyggelse mellem medlemskommuner og regionerne

Med indgåelsen af en faglig partnerskabsaftale med titlen ’Fælles om forebyggelse – fra data til praksis’ styrker medlemmerne af Sund By Netværket og Danske Regioner vores allerede gode faglige samarbejde. Med partnerskabsaftalen i hånden er det vores mål, at det lokale samarbejde kan blive stærkere, og at (nye) faglige samarbejder omkring forebyggelsesdagsarbejdet kan kvalificeres og drøftes.

Partnerskabsaftalen har tre fokusområder, som vi gerne vil styrke:

  1. Bedre anvendelse af Sundhedsprofildata og øvrige data i det konkrete arbejde
  2. Udveksling af erfaring på tværs af kommuner og regioner i regi af temagruppesamarbejdet
  3. Styrket kobling af forskning og praksis

Med afsæt i disse områder, er målet med samarbejdsaftalen at styrke det fælles arbejde for lighed i sundhed, og at anerkende partnernes gensidige lokale afhængighed i forebyggelsesarbejdet.

Formand for bestyrelsen Lene Bruun udtaler: ”I Sund By Netværket vil vi gerne være med til at bane vejen for flere gode leveår for borgerne i Danmark – for at lykkes, tror vi på, at vi må samarbejde med gode folk, der har samme mål. Derfor er partnerskabsaftalen mellem Sund By Netværket og Danske Regioner et glædeligt værktøj til lokalt fagligt styrket samarbejde, som samtidig understøtter den del af Sund By Netværkets strategi, som går på samarbejder og allianceskabelse nationalt under det strategiske prioriteringsområde ’Et fagligt stærkt fællesskab’”.


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503

Lene Bruun

Bestyrelsesforkvinde i Sund By Netværket

Organisation
Billund Kommune

Telefon: 51647350