Plads til nærvær og hjerte

Netværk for fællesskabsagenter blev skudt i gang for et år siden med aktiv deltagelse fra 20 kommuner. Det har været en spændende proces, hvor der rundt i landets kommuner er opstået forskellige aktiviteter på tværs af aldre, køn og etnicitet. De deltagende konsulenter og ledere har været optaget af hvordan ulighed i sundhed kan mindskes gennem samskabelse med borgere i et givent lokalområde. Og der er masser af gode kræfter i lokalområderne – mennesker der trods egne problemer og udfordringer har vist sig at have energi, ressourcer og lyst til at byde ind med aktiviteter og støtte til ellers ukendte naboer i deres lokalområde.

Sundheden er den gennemgående røde tråd, men ikke altid udgangspunktet i de lokale aktiviteter. Sundhed handler nemlig også om mental sundhed – og om at komme ud af hjemmet og ind i fællesskabet. Derfra kan vi bygge videre. I projektet skabes der miljøer med fokus på lokale ressourcer og ressourcer hos den enkelte fremfor løftede pegefingre. Lokale beboere bliver givet en mulighed for at blive lokale ressourcer for fællesskabet i nærmiljøet – i projektet har vi kaldt disse lokale ressourcer for fællesskabs¬agenter.

De deltagende kommuner har skabt spiren til relationer og mennesker i lokalområderne der overskrider de formelle strukturer og roller for de kommunalt ansatte. Medarbejdere skulle i højere grad fungere som relationsarbejder, seismograf for muligheder, facilitator eller ressourcespotter.

Projektets erfaringer er mange, og i punktform er de vigtigste pointer for et vellykket samarbejde:
• Luk munden og lyt
• Led efter passionen
• Gør det enkelt
• Muliggør
• Vis mod
• Vær tålmodige.

I artiklen nedenfor kan du lære mere uddybende om hvordan der er blevet skabt plads til nærvær, hjerte, improvisation og samtaler i det lokale miljø i Netværk for fællesskabsagenter i 2014.
Sund By Netværket fortsætter arbejdet i 2015 – følg med her på hjemmesiden og se mødedage i kalenderen.
 


Læs mere


kontakt

Charlotte Iisager Petersen

Sekretariatschef

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: +4524804503