Politisk statement fra WHO Healthy Cities Netværkets årlige konference – One Planet, One People, One Health

Uddrag og oversættelse af det Politiske tilsagn fra de europæiske byer i WHO Healthy Cities bevægelsen ifm. The 2022 Annual Business Meeting and Technical Conference of the European Healthy Cities Network

Oversat af det danske sekretariat – det originale dokument findes nedenfor
One Health – At opnå en bæredygtig og sund fremtid

Vi er alle forbundne enheder – og gensidig afhængig af hinanden: mennesker, dyr og vores samlede økosystem. Vi må anerkende en samlende tilgang til arbejdet med sådan en kompleks udfordring. Vores såkaldte vilde problemer – såsom social ulighed i sundhed, smitsomme sygdomme og miljømæssige ubalance – kræver delt ansvar for handling. Ingen kan løse disse problemer alene, men vi må håndtere dem på tværs af både fagområder, sektorer, institutioner og organisationer.

Byerne går foran med de gode eksempler, og er fantastiske rollemodeller. Byerne (kommunerne) er dem, med et politisk niveau tættest på borgerne, tættest på lokalsamfundene – og med den mest direkte og synlige beslutningskraft. Derfor er handling påkrævet fra os som byer: gennem lokale handlinger kan vi påvirke globalt.

One Health spiller sammen med de velkendte 6P’er (People, Place, Participation, Prosperity, Peace og Planet), som danner grundlag for WHO Healthy Cities Europe strategi frem mod 2025 og er fuldt på linie med FN’s Verdensmål for en bæredygtig udvikling.

WHO’s politiske komité anbefaler følgende handlinger, for at operationalisere One Health lokalt:

Forebyggende handlinger

  1. Identificér, innovér og opskalér allerede eksisterende initiativer og netværk lokalt, der understøtter One Health-tilgangen
  2. Arbejd med at opbygge forståelsen af One Health på tværs af fagområder, sektorer, institutioner og organisationer
  3. ’Kom stærkere tilbage’ og investér i forskning og data på tværs af fagområder, sektorer, institutioner og organisationer, så vi er bedre forberedt til næste pandemi

Forberedende handlinger

  1. Styrk og arbejd med det sociale aspekt af One Health og understøt lokalt engagement
  2. Skab urban modstandskraft gennem bæredygtige partnerskaber – fx med civilsamfundet og private aktører
  3. Hav øje for alle interessenter og politikere både indenfor sundhed, miljø, veterinær- og fødevaresikkerhedssektoren

Fremmende handlinger

  1. Understøt fødevareproduktion, der følger Fødevarestyrelsens kostråd der støtter op om folkesundhed og klima
  2. Understøt bæredygtig byplanlægning der ser alle perspektiver indenfor One Health – mennesker, dyr og økosystemer
  3. Understøt projekter og partnerskaber der arbejder med den tværgående agenda – vær synlig når I fejrer succeser undervejs og del jeres udfordringer, så andre kan lære.

Transformerende handlinger

  1. Frem det gode samarbejde mellem lokale politikere, regions politikere og politikere på nationalt niveau.

 


Læs mere


kontakt

Jan Alex Andersson

Specialkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 29 66 65 49