Mød oplægsholderne til årets Sund By Netværksdage 2017

Foråret er over os, og med det, de årlige Sund By Netværksdage, der løber af stablen den 4. og 5. april på Sørup Herregård i Ringsted.

hotel-sørup-herregaard-18

Netværksdagene stiller i år skarpt på ”Sunde prioriteringer og investeringer” og tilmeldingen er stadig åben.

Programmet er spækket med både danske og internationale profiler, som vil komme rundt om emner som ulighed i sundhed, samspil mellem forskning og praksis, mental sundhed med en afsluttende debat om sundhedsfremme og forebyggelse på den politiske dagsorden.

 

Monica Koscinska

Monica Kosinska, Regional Focal Point for the WHO European Cities Network

Monica Kosinska vil tage udgangspunkt i Sund By Netværkets rolle i det internationale Healthy Cities Network. Her vil hun præsentere FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling indenfor Sundhed og Trivsel, og herigennem fokusere på hvordan vi, i de Sunde Byer i Danmark, allerede bidrager og yderligere kan gøre vores til at nå i mål. Dette oplæg vil give helhedsperspektiver, samt skabe sammenhæng mellem lokalt, nationalt og internationalt sunhedsarbejde.

petergoldblatt

Dr. Peter Goldblatt, University College London, Institute of Health Equity

Peter Goldblatt fremlægger “Closing the Gap“, som han til dagligt arbejder med som kollega til Sir Michael Marmot. Oplægget tager udgangspunkt i sociale determinanter for sundhed og vigtigheden af, at vore tilgange ser på tværs af disse. På denne måde spiller det perfekt ind i Sund By Netværkets DNA. Goldblatt vil give os de store briller på og introducere idéer til strategiskabelse for sundhed med fokus på ulighed i et 0-100 års perspektiv. 

dihe_200

Dina von Heimburg, Næstformand i Sunne Kommuner (vores norske søsterorganisation)

I forlængelse af Peter Goldblatt’s oplæg, vil Dina von Heimburg fremlægge samarbejdet mellem Innherred Samkommune og University College London, som skaber fokus på forskning og praksis. Et sådan fokus kan give politisk medvind i folkesundhedsarbejdet, og er derfor et bud på, hvordan samfundsudviklingen kan styres i en bæredygtig, helsevenlig og retfærdig retning, gennem politisk mod. 

Tine Curtis

Tine Curtis, Leder af Center for forebyggelse i praksis, KL, og forskningschef i Aalborg Kommune

Tine Curtis fastholder blikket på sammenhængen mellem forskning og praksis med oplægget forskningsbaseret praksis og praksisbaseret forskning. I Aalborg Kommune arbejder Tine Curtis med at initiere forskning, der skaber relevant og anvendelig viden til brug for den kommunale opgaveløsning på forbyggelses- og sundhedsfremmeområdet, samt formidle ny viden til kommunal praksis.

anna_paldam_folker

Anna Paldam Folker, Konstitueret Forskningsleder ved Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Før dag 1 rundes af med en guidet gåtur i det fri, vil Anna Paldam Folker introducere os for naturen som arena i det sundhedsfremmende arbejde. Anna vil trække på erfaringerne for det igangværende projekt Naturens Rige, og udfolde potentialet ved aktionslæring som tilgang, når man arbejder med naturen som sundhedsfremmende arena.

Bo Lidegaard - photo: Mogens Engelund

Bo Lidegaard, Historiker og tidligere chefredaktør på Politiken

Vi åbner dag 2 med et inspirerende og tankevækkende oplæg af Bo Lidegaard. Dette vil tage udgangspunkt i vores forståelse af den sociale ulighed i sundhed, og hvad vi kan stille op med den. Med sit historiske blik, vil Bo Lidegaard skabe sammenhæng mellem fortid og nutid for at fremme forståelsen for de sociale skel i samfundet, som kan bruges til det fremtidige arbejde med ulighed i sundhed, samt sætte nye perspektiver på området.

Kjeld Mølller

Kjeld Møller Pedersen, Professor i Sunhedsøkonomi- og politik, Center of Health Economics Research, Syddansk Universitet

Kjeld Møller Pedersen vil varme op til paneldebatten om sundhedsfremme og forebyggelse som politisk agenda ved at præsentere potentialet i området fra et samfundsøkonomisk perspektiv. Kjeld Møller Petersen argumenterer for, at vi skal prioritere i det nære sundhedsvæsen – men hvad med forebyggelsen?  

dennis nørmark

Dennis Nørmark, Antropolog, Forfatter og Samfundsdebattør

Konferencen afsluttes med et Dennis Nørmarks humoristiske of kritiske blik på folkesundhedsarbejdet. Dennis vil reflektere over de seneste dages oplæg og vende det hele på hovedet. Herigennem udfordres vores sundhedsopfattelse, som måske slet ikke er så sund som vi tror. Der stilles spørgsmålstegn ved om vi overhovedet skal være sunde, og at vi igennem vores arbejde skaber et usundt samfundspres og overflødiggør borgerens sundhed.

 

Udover alle disse inspirerende foredrag, vil vi besøge arbejdet hos vores temagrupper, og få kommunale eksempler på løsninger i praksis. Derudover vil der være rig mulighed for, og masser af tid til netværk!.

Læs hele programmet og tilmeld dig her.

Vi glæder os til at se jer til Sund By Netværksdagene 2017.


Læs mere


kontakt

Louise Dal

Chefkonsulent

Organisation
Sund By Netværket

Telefon: 42450990